Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Zgłoszenia do Nagrody Wielkiego Kalibru

Wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zaprasza do składania zgłoszeń do tegorocznej edycji NWK – zgłoszenia należy nadsyłać do 25 stycznia.


Nagroda Wielkiego Kalibru, ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Jacka Sutryka dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej opublikowanej przez polskiego autora w języku polskim w roku 2021 wynosi 25 000 zł. Zostanie ona wręczona podczas uroczystej gali w dniu 28 maja 2022 roku we Wrocławiu w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2022.

W tym roku przyznana zostanie także Nagroda Czytelników. Czytelnicy będą mogli wybierać spośród powieści nominowanych przez jurorów do finału. Szczegółowe warunki plebiscytu Czytelników zostaną ogłoszone po wyłonieniu finalistów.

Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 7 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora na adres organizatora. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2021 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski. Nadesłane książki muszą być opatrzone numerem ISBN.

Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 25 stycznia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Książki należy nadsyłać na adres: EMG Ewa Mańkowska-Grin, Portal Kryminalny, 31-055 Kraków, ul. Miodowa 6/1 z dopiskiem: Nagroda Wielkiego Kalibru 2022. Na adres mailowy ewa.dabrowska@portalkryminalny.pl należy wysłać informację na temat zgłaszanych tytułów (wydawca, autor i tytuł książki).

Spośród nadesłanych książek jurorzy nominują do NWK siedem powieści i prześlą swoje nominacje do organizatora do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Nominacje zostaną ogłoszone do dnia 5 maja 2022 roku.

(źródło Biuro Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu)

Dodaj komentarz