EDYCJA 2020/2021 Konkurs EDYCJA

Wręczamy dyplomy EDYCJI – wyd. Machalski.wtf

We wtorek 25 stycznia wręczono pierwsze dyplomy ubiegłorocznego Konkursu na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA. Z powodu pandemii organizator – magazyn “Wydawca” oraz sponsorzy konkursu wręczają dyplomy nie podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, jak to było dotychczas, a w siedzibach laureatów.

I tak w pracowni Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pierwsze dyplomy odebrał Mateusz Machalski z wydawnictwa Machalski.wtf. Dyplom organizatora konkursu wręczył red. Andrzej Palacz, natomiast certyfikat upoważniający do wykorzystania nagrody ufundowanej przez drukarnię cyfrową SOWA, technolog zakładu Leszek Sienicki.

Przypominamy, że wydawnictwo Machalski.wtf zastało uhonorowane za książkę PÓŁTAWSKI NOWY. PROJEKT REWITALIZACJ KROJU PISMA. Książka, pokłosie prac nad cyfryzacją jednego z nielicznych znanych polskich krojów pisma – Antykwy Półtawskiego, została przygotowana przez zespół w składzie: Mateusz Machalski, Borys Kosmynka, Anna Wieluńska. Jury uhonorowało wydawnictwo za jakość opracowania typograficznego publikacji oraz przemyślany dobór papieru.

Mamy nadzieję, że nagroda drukarni cyfrowej Sowa – 100 tys. odbitek A-5 w druku cyfrowym, przyczyni się do powstania kolejnej, znakomitej pozycji tego wymagającego i znakomicie projektującego swe książki wydawnictwa.


PÓŁTAWSKI NOWY. PROJEKT REWITALIZACJ KROJU PISMA
Mateusz Machalski, Borys Kosmynka, Anna Wieluńska
tłumaczenie: Borys Kosmynka
wsparcie merytoryczne: Andrzej Tomaszewski, Adam Twardoch
koordynacja projektu: Kasia Lisowska-Byster
zdjęcia: praca zbiorowa
korekta redakcyjna: Agnieszka Gasińska
druk i oprawa: Drukarnia Klimuk


Organizatorem Konkursu jest magazyn “Wydawca”. Wspierają go Arctic Paper Polska, Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca z Krakowa oraz drukarnia cyfrowa Sowa.

[info ap, na zdjęciu reprezentujący drukarnię cyfrową Sowa Leszek Sienicki (z lewej strony) oraz Mateusz Machalski])


Dodaj komentarz