Konkursy Organizacje branżowe

O IBBY, Polskiej Sekcji IBBY i konkursie Książka Roku 2021

O IBBY, Polskiej Sekcji IBBY i konkursie Książka Roku 2021 w rozmowie z Maurycym Tarkowskim mówi Ewa Gruda, jurorka tegorocznego konkursu.


Pomysł powołania do życia międzynarodowej organizacji zajmującej się promocją literatury dziecięcej i młodzieżowej narodził się w roku 1952, a więc siedemdziesiąt lat temu1. Wtedy to Jella Lepman, dziennikarka i autorka, zorganizowała w Monachium spotkanie – Międzynarodowe Porozumienie poprzez Książki Dziecięce. Uczestniczyło w nim 250 gości z 26 krajów. Byli wśród nich autorzy, ilustratorzy, wydawcy, bibliotekarze, nauczyciele i członkowie wielu organizacji młodzieżowych. Przebieg spotkania komentowały media z całego świata. Rezultat Porozumienia to powołanie komitetu, którego zadaniem było stworzenie międzynarodowej organizacji promującej książki dla dzieci. Od samego początku komitet miał międzynarodowy charakter – w jego skład wchodzili reprezentanci Austrii, Niemiec, Holandii, Norwegii, Szwecji i Szwajcarii. Komitet, pod przewodnictwem szwedzkiego wydawcy, spotkał się w 1952 r. w Monachium i spisał oświadczenie woli, a w październiku 1953 r. odbył się pierwszy generalny kongres Międzynarodowej Izby ds. Książek dla Młodych w Zurychu, podczas którego IBBY (International Board on Books for Young People) została oficjalnie zarejestrowana jako organizacja non-profit. Członkami założycielami, zgromadzonymi na tym legendarnym kongresie, byli m.in. pisarze Erich Kästner, Astrid Lindgren, Pamela Travers, ale też ilustratorzy, wydawcy oraz naukowcy zajmujący się badaniami czytelnictwa. Obecnie organizacja składa się z 76 sekcji (w tym Polskiej Sekcji IBBY), działających w różnych państwach na świecie, współpracuje z wieloma instytucjami międzynarodowymi, które zajmują się promocją książek dla dzieci. Utrzymuje się z dotacji prywatnych i publicznych oraz składek członkowskich.


Więcej o IBBY na stronie internetowej organizacji.

Dodaj komentarz