Organizacje branżowe

Rusza Wrocławski Instytut Kultury

Wspieranie inicjatyw mieszkańców, rozwój kompetencji kadr kultury, tworzenie sieci współpracy i otwarte dla wszystkich wydarzenia. We Wrocławiu rusza instytucja nowego typu: Wrocławski Instytut Kultury.


Działalność Wrocławskiego Instytutu Kultury lokuje się pomiędzy instytucjami artystycznymi, skupionymi na tworzeniu i animowaniu sztuki, a centrami kultury, których głównym zadaniem jest edukacja artystyczna i kulturowa.

Wychodzimy poza schemat. Chcemy być instytucją o elastycznej i zwinnej strukturze programowej, którą łatwo zaadoptować do wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniający się świat – tłumaczy Dominika Kawalerowicz, dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury. Nowa miejska instytucja powstała z myślą o tym, by umożliwić tworzenie się okazji do kulturalnej współpracy, testować nowe formaty działań, identyfikować i badać trendy oraz wspierać niszowe, niekomercyjne inicjatywy.

Cztery obszary aktywności
Program WIK-u skupiony będzie na czterech obszarach: kompetencjach, wsparciu, sieciowaniu i wydarzeniach. Ma to pomóc w łatwym dostosowywaniu działalności WIK-u do bieżących potrzeb mieszkańców i mieszkanek miasta oraz środowiska kultury. – Niektóre projekty są wrocławianom i wrocławiankom już dobrze znane i na dobre wrosły w krajobraz Wrocławia; inne tworzyć będziemy obserwując i analizując krajobraz kulturalny i społeczny – dodaje Dominika Kawalerowicz.

Jednym z celów Instytutu jest pobudzanie rozwoju pola kultury – razem z przedstawicielami i przedstawicielkami sektora chce rozwijać kompetencje oraz badać kulturalne trendy. WIK rozwijać będzie działania skierowane do specjalistów, które dotychczas znane były jako projekty Praktyków Kultury, ale będzie też pomagać osobom stawiających pierwsze kroki w realizacji kulturalnych wydarzeń, choćby poprzez zajęcia prowadzone w ramach Akademii Mikrograntów.

Mikrogranty – mechanizm ułatwiający start początkującym animatorek i animatorów kultury – są jednym z kluczowych elementów drugiego obszaru działalności Instytutu. WIK na różne sposoby wspierać będzie kulturalne inicjatywy oraz pomysły twórców i twórczyń. Oprócz Mikrograntów prowadzić będzie też Wrocławski Program Wydawniczy skierowany do wydawców niekomercyjnych pozycji literackich czy program rezydencji artystycznych AIR Wro. Pomoc będzie miała nie tylko charakter finansowy, ale również administracyjny, prawny czy promocyjny.   

WIK zajmował będzie się również sieciowaniem środowiska kultury. Instytut ma doświadczenie w kulturalnej współpracy z różnorodną grupą podmiotów. Na poziomie lokalnym przykładem kulturalnej sieci tworzonej przez WIK jest Współdzielnia Kultury, która ma ułatwić wrocławskim instytucjom dzielenie się zasobami. Ogólnopolski charakter ma Koalicja Miast, która jest platformą wypracowywania rozwiązań dla kultury między samorządami. Istotną rolę w planach Instytutu odgrywają również nowe projekty międzynarodowe, organizowane m.in. z partnerami z Ukrainy, Białorusi i Niemiec.

Ostatnią, najpojemniejszą częścią programu są wydarzenia, które będą rezultatem eksperymentalnego profilu Instytutu, a jednocześnie okazją do sprawdzenia w akcji świeżych pomysłów na upowszechnianie kultury.  Wśród nich znajdą się aktywności realizowane w Barbarze czy Recepcji, ale też choćby coroczne święto czytelnictwa – Europejska Noc Literatury. Kolejne powstawać będą w odpowiedzi na wyzwania i potrzeby dynamicznie zmieniającego się krajobrazu kulturalnego i społecznego.

Główną siedzibą Instytutu jest zlokalizowana w centrum miasta Barbara (ul. Świdnicka 8b), a miejscem na wieczorne spotkania – Recepcja znajdująca się na neonowym podwórku Ruska 46. Działania WIK-u wykraczały będą też poza jego mury: obok projektów na wrocławskich osiedlach organizowane będą też inicjatywy o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Wiosenne porządki
Powołanie WIK-u ma bezpośrednie źródło w pełnieniu przez Wrocław roli Europejskiej Stolicy Kultury oraz rozwoju biura organizacyjnego przekształconego w Strefę Kultury Wrocław. Instytut powstaje w zupełnie niecodzienny sposób: pierwsze miesiące będą poligonem doświadczalnym, na którym pod lupę trafi cała działalność kompetencyjno-animacyjna dotychczas realizowana w Strefie Kultury Wrocław.

Wyjście poza schemat jest związane również z tym, że jeszcze nie jesteśmy gotowym „produktem”. Wiosną zapraszamy do śledzenia tego unikatowego procesu instytucji w budowie. Możecie obserwować nasze działania lub dołączyć do ich współtworzenia. W pełni zaprezentujemy się Wam w czerwcu tego roku – zapowiada Dominika Kawalerowicz.

Więcej informacji o działalności Wrocławskiego Instytutu Kultury można znaleźć na stronie internetowej: www.instytutkultury.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Linkedinie.

(info Wrocławski Instytut Kultury)

Dodaj komentarz