Kadry Ludzie Polskiej Książki (LPK) Rynek wydawniczy

LPK: Katarzyna Iwanicka

Redaktor, wydawca, przewodnicząca Komisji Grafiki Książkowej PTWK.


Ludzie Polskiej
Książki
(cykl pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej i patronatem PTWK)

Katarzyna Iwanicka: ur. 15 XI 1932, Garbów (lubelskie).

Studia: 1951-56 historia sztuki na KUL, praca dyplomowa na temat grafiki XIX w. pod kierunkiem prof. Jacka Woźniakowskiego, mgr; 1961 kurs PTWK dla redaktorów merytorycznych; 1978 staż w Monachium w Internationale Jugendbibliothek.

Praca, działalność społeczna, kariera artystyczna: 1959-63 redaktor, 1964-81 kierownik Redakcji Książek dla Dzieci w Krajowej Agencji Wydawniczej (KAW; początkowo p.n. Biuro Wydawniczo-Propagandowe „Ruch”); ściśle współpracując z doradcami artystycznymi (najdłużej z Januszem Stannym), przywiązując wielką wagę do poziomu artystycznego i edytorskiego wydawanych książek, a także osobiście je promując podczas międzynarodowych konfrontacji artystycznych (np. na targach w Bolonii), przyczyniła się do sukcesów polskiej ilustracji dla dzieci; w latach 1970-1980 książki redakcji, którą kierowała, uzyskały wiele nagród międzynarodowych i wyróżnień: złoty medal Czarodziejski Młyn J. Afanasjewa z ilustracjami T. Wilbik, brązowy medal – Chłopiec z glinianą tabliczką M. Bielickiego z ilustracjami A. Boratyńskiego oraz cztery dyplomy honorowe nadane książkom z ilustracjami J. Grabiańskiego, J. Wilkonia, J. Stannego i B. Butenki; w ciągu tamtego dziesięciolecia redakcja otrzymała w Konkursie PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku” osiem nagród i kilkanaście wyróżnień. Zmuszona do odejścia z KAW-u w stanie wojennym, objęła stanowisko redaktora naczelnego w pierwszej prywatnej firmie wydawniczej „Arka” (Krystyny Cegielskiej) 1983-88, gdzie wraz Piotrem Kamlerem wydała tak oryginalne książki jak Joanny Papuzińskiej Czarna jama i Ty z ilustracjami Stasysa Eidrigeviciusa. Od 1990 do 2000 była redaktorem w Redakcji Historycznej Wydawnictwa Sejmowego.

Publikacje: wstępy do katalogów wystaw ilustracji (Japonia 1978, BWA w Zamościu 1985, ZPAP w Warszawie 1997); referaty naukowe na temat grafiki książkowej, m.in. „Polska szkoła ilustracji” (dla Internationale Jugendbibliothek w Monachium) 1978, „Grafika książki w kręgu warszawskiej ASP” z okazji 75-lecia Szkoły Sztuk Pięknych 1980, „Tove Janson jako ilustratorka” na międzynarodowej sesji w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku 1994; jest też współautorką (z D. Wróblewską) książki o ilustratorach Under the Star of Fantasy (KAW 1977) oraz wyboru tekstów ( współautor Marek Dubas) z powojennymi rysunkami dzieci pt. Wojna w oczach dziecka (wyd. polskie KAW 1979, wyd. japońskie 1985, wyd. polsko-angielskie “Galicja” 2009) oraz eseju o polskiej książce dla dzieci w tomie Almanach zur Polnisher Kinderkultur ( Katolische Akademie, Hamburg 1996); do publikacji PTWK 2009 Artyści polskiej książki, 50 lat konkursu PTWK napisała wstęp dotyczący idei i historii tych konkursów; jest także autorką wielu biografii grafików książki w cyklu „Ludzie polskiej książki” ( publikowanym w „Wydawcy”).

Katarzyna Iwanicka ogłasza wyniki Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku (2011 rok)

Działalność społeczna: czł. PTWK od 1970, przewodnicząca Koła PTWK w KAW 1975-1981; 1980-1981 czł. Międzywydawniczej Komisji NSZZ „Solidarność”; czł. ZG PTWK od 1975, pracowała w komisjach: szkoleniowej, socjalnej, kwalifikacyjnej; od 1990 przewodnicząca Koła PTWK w Wydawnictwie Sejmowym; 1990 zaproszona do Jury Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku; od 1992 czł. Prezydium ZG PTWK; w latach 1993-2014 przewodniczyła Komisji Grafiki Książkowej odpowiedzialnej za Konkurs PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku”; czł. IBBY od 1970 i Fundacji Książka dla Dziecka od 1990.

2 thoughts on “LPK: Katarzyna Iwanicka

Dodaj komentarz