Kadry Ludzie Polskiej Książki (LPK) Rynek wydawniczy

LPK: Maria Kulik

Promotor książki dziecięcej, bibliotekarka, nauczycielka.


Ludzie Polskiej
Książki
(cykl pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej i patronatem PTWK)

Maria Kulik: ur. 1948, Kraków.

Studia: absolwentka geografii. W 1978 roku ukończyła kurs metodyki pracy z czytelnikiem dziecięcym w Jarocinie, a w 1989 roku studium podyplomowe bibliotekoznawcze na Wydziale Filologicznym UJ. Ukończyła też liczne kursy doskonalenia zawodowego organizowane przez Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Praca, kariera zawodowa: W latach 1971-1976 była nauczycielką geografii w warszawskich liceach. Przez prawie 25 lat pracowała w bibliotekach na Saskiej Kępie w Warszawie: początkowo w Bibliotece Publicznej przy ul. Egipskiej 7, następnie przy ul. Meksykańskiej 3. Bibliotekarz dziecięcy, starszy kustosz, kierownik filii bibliotecznej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży. Opublikowała wiele artykułów i recenzji w „Guliwerze”, „Poradniku Bibliotekarza”, „Magazynie Literackim KSIĄŻKI”, a ostatnio także na stronie internetowej Centrum Literatury Dziecięcej w Oświęcimiu, gdzie jest członkiem Rady Programowej. Współautorka „Almanachu Polskiej Sekcji IBBY – Twórcy dzieciom” (2006). Od 1995 roku członek Polskiej Sekcji IBBY, w latach 1997-2005 juror w konkursie „Książka Roku”, ekspert Polskiej Sekcji IBBY w projekcie „Kanon Książki dla Dzieci i Młodzieży”, w latach 2003-2007 skarbnik, a od 2007 do 2015 roku prezes Polskiej Sekcji IBBY. Od 2000 roku członek Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, od 2002 roku działa w ramach sekcji „Książka-Terapia- Zabawa”, prowadząc warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy jako trener I stopnia, a także opowiadając baśnie w księgarniach i na festynach dla dzieci. W latach 2002-2007 koordynator dziecięcego jury w konkursie „Dziecięcy Bestseller roku” organizowanym przez Fundację „Świat Dziecka”, następnie juror w tym konkursie noszącym nazwę „Nagroda Donga”. W roku 2014 członek zespołu sterującego w programie dotacyjnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W październiku 2015 roku otrzymała tytuł ambasadora Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Należy do Rady Programowej przy Centrum Literatury Dziecięcej w MBP Galeria Książki w Oświęcimiu. Od 2016 współpracuje z jedną ze szkół podstawowych na warszawskim Ursynowie, angażując się w działania Zespołu ds. Promocji Czytelnictwa poprzez lekcje biblioteczne, głośne czytania, udział w wieczorach poetyckich. Od 2017 roku jest stałym recenzentem „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”

Publikacje: W 2018 roku, nakładem SBP, ukazała się książka Rozumienie świata. O warsztatach pracy z książką i czytelnikami, której jest współautorką.

Wyróżnienia: Zasłużony Działacz Kultury, Nagroda Prezydenta Warszawy (1999), Nagroda im. Kierbedziów (2005) – dla biblioteki, którą kierowała do roku 2009, medal Zasłużony dla Kultury Polskiej (2010).

One thought on “LPK: Maria Kulik

Dodaj komentarz