Najlepsze książki/plebiscyty

„Wiatr od morza” po raz piąty

Ruszają zgłoszenia do kolejnej, V edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”. Kandydatury zgłaszać można do 31 marca 2022 roku.


Pomorska Nagroda Literacka Wiatr od morza powstała w celu uznania pracy i dokonań pomorskich pisarzy i wydawców, a także w ramach poszerzania i promowania pomorskiego czytelnictwa. Nagroda przyznawana jest autorom mieszkającym i tworzącym na Pomorzu bądź autorom, którzy w znaczący sposób przyczynili się do promocji pomorza. Brane pod uwagę są jedynie publikacje wydane w poprzednim roku.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • Literacka Książka Roku – wszystkie wydane w 2021 roku utwory, należące do szeroko pojętej literatury pięknej.
  • Pomorska Książka Roku – utwory tematycznie związane z Pomorzem.
  • Całokształt pracy literackiej – w tej kategorii oceniany jest cały dorobek twórczy.


Zgłosić kandydaturę mogą: stowarzyszenia i związki literackie, redakcje czasopism literackich, wydawnictwa, wyższe uczelnie humanistyczne, stowarzyszenia regionalne, biblioteki, instytucje kultury, media oraz członkowie Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej. Każdy ma prawo zgłosić po jednej kandydaturze w trzech kategoriach.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem (formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony internetowej www.wbpg.org.pl) oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki należy przesłać do 31 marca 2022 roku na adres biura Pomorskiej Nagrody Literackiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (adres: Targ Rakowy 5/6, 80-806).

Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali, która odbędzie się w październiku 2022 roku. „Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają statuetki oraz po 15 tysięcy złotych. Fundatorem nagród jest Marszałek Województwa Pomorskiego” – przekazała sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej Barbara Blacharska.


W ubiegłorocznej IV edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” w kategorii Literacka Książka Roku laureatem został Antoni Pawlak za tomik poezji Ale bez rozgrzeszenia. Za Najlepszą Pomorską Książkę Roku została uznana biografia Mikołaja Trzaski zatytułowana Wrzeszcz!, której autorami poza bohaterem są Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński. Pomorską Nagrodę Literacką za całokształt pracy literackiej otrzymał Paweł Huelle.

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” została ustanowiona przez Samorząd Województwa Pomorskiego w uznaniu dla twórczej pracy i dokonań pomorskich pisarzy, a także wydawców książek, w trosce o dalszy rozwój pomorskiego piśmiennictwa i czytelnictwa, o podtrzymanie i rozszerzanie miłości do literatury. Pomorską Nagrodę Literacką przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury i czytelnictwa, w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji książek nie ma znaczenia.

Więcej informacji na stronie organizatora.


(źródło: wbpg.org.pl)

Dodaj komentarz