Konkursy Różne

XX Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży zaprasza do udziału w XX Konkursie Poetyckim im. Jana Kulki.


Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie do 27 marca 2022 r. na e-mail Organizatora konkurs.poetycki@mdk.lomza.pl zestawu dwóch niepublikowanych drukiem oraz nienagradzanych w innych konkursach (w tym w konkursach internetowych) tekstów poetyckich w języku polskim.

Gala konkursu odbędzie się 23 kwietnia 2022r.
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:
1. Nagroda I – 2.000,00 złotych brutto (dwa tysiące złotych) – BONA
2. Nagroda II – 1.200,00 złotych brutto (tysiąc złotych ) – BIBLIOTEKA , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ
3. Nagroda III – 1000 brutto MDK-DŚT
4. NAGRODA za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej – 1.000,00 zł brutto – PREZYDENT ŁOMŻY

UWAGA: Ze względu na epidemię COVID-19, zgłoszenia należy nadsyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail Organizatora. Zgłoszenia przesyłane drogą pocztową, nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać trzy dokumenty:
• pierwszy zawierający zestaw wierszy podpisany tylko i wyłącznie godłem, (format dokumentu to wersje edytowalne DOCX/ DOC lub PDF)
• drugi plik zawierający godło, imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu, adres do korespondencji, e-mail, krótką notę biograficzną (format dokumentu to wersje edytowalne DOCX/ DOC, lub PDF)
• trzeci to podpisane oświadczenia (scan lub wyraźne i ostre zdjęcie) dotyczące zgody przetwarzanie danych osobowych:
a) w przypadku osób nieletnich zgodę podpisuje opiekun prawny każdego uczestnika według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu
b) w przypadku osób pełnoletnich zgodę na udział w konkursie podpisuje uczestnik, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

Regulamin konkursu

(info MDK-DŚT w Łomży)

Dodaj komentarz