Dotacje Rynek wydawniczy

Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2021

Przyznawane co rok przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dotacje w ramach programu „Czasopisma” zawsze wzbudzają zrozumiałe emocje i kontrowersje. Czy tak będzie też w tym roku?

Wynik naboru już znamy. Na stronie Ministerstwa pojawił sie wykaz zaakceptowanych i odrzuconych propozycji. Można więc pokusić się o pierwsze wnioski.Które redakcje dostały najwięcej?

Największe dofinasowanie na rok 2021 otrzyma Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego na wydanie 4 numerów kwartalnika „Kronos. Metafizyka Kultura Religia” oraz prowadzenie elektronicznej wersji pisma – 135 tys. zł.

Dalej mamy Towarzystwo Przyjaciół Sopotu na wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS. Przy czym dofinasowanie zostało przyznane na trzy lata po 125 397 zł na rok (w sumie 376 191 zł).

Nie może też narzekać Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK na wydawanie dwu pism: Miesięcznika “Promyczek Dobra” (112 500 zł) oraz Miesięcznika “Mały Promyczek” dla dzieci 3+ (45 tys. zł). Razem będzie to 158 500 zł.

Fundacji Świętego Mikołaja MKiDzN przyznało na trzy lata po 109 763 zł (razem 219 526 zł) na publikację i promocja 102 numerów “Teologii Politycznej Co Tydzień” – tygodnika idei online.

MKiDzN pamięta o promowaniu treści patriotycznych – Fundacja Kwartalnika “Wyklęci” otrzyma 108 750 zł na wydawanie, rozwój i upowszechnianie Ogólnopolskiego Kwartalnika Poświęconego Żołnierzom Wyklętym “WYKLĘCI”.

Kolejne wydawnictwo katolickie, Misyjne Drogi Sp. z o.o., ministerstwo wesprze kwotą 112,5 tys. zł na wydawanie “Misyjnych Dróg” z dodatkiem dla dzieci, w wersji papierowej i elektronicznej. Po tyle samo na rok otrzymają: Oficyna wydawnicza “Mówią wieki” sp. z o. o na Magazyn Historyczny “Mówią Wieki oraz Fundacja Ośrodka KARTA na kwartalnik historyczny “Karta” nr 106-117 (w tym przypadku Karta otrzymuje dofinansowanie na trzy lata – razem 337 500 zł).

Dofinasowanie jak zwykle otrzymała Fronda PL Sp.z o.o. na wydanie i promocja czasopisma internetowego “Lux” w roku 2021, 2022 i 2023 – po 90 tys. zł na rok (razem 270 tys. zł)

Dotacje otrzymają też m.in. kwartalnik “Pamiętnik Literacki” (54,7 tys.), czasopismo “Teksty Drugie” (58,5 tys.), czasopismo “Civitas Christiana” (30 tys.), miesięcznik “Promyczek Dobra” (112,5 tys.) oraz miesięcznik “W drodze” (60 tys.).

Celem programu “Czasopisma” jest “wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach”. Przyznane wsparcie to 5,5 mln zł na 64 projekty wspierające czasopisma kulturalne.


Uwagi ogólne

Nie naszym zadaniem jest ocena zasadności przyznawania tej czy innej redakcji dofinansowania. Czynią to osoby bardziej od na kompetentne. Jednak już porównanie tytułów, które otrzymały największe dofinansowania wskazuje na nadreprezentację pism i portali katolickich oraz zdecydowanie prawicowych. Poza tym porównanie tegorocznych dotacje z tymi z lat wcześniejszych wskazuje, że o dofinansowanie starają się wciąż prawie te same redakcje. A przecież rynek wydawniczy czasopism jest niezwykle bogaty, wciąż się zmienia. Czyżby odgrywała tu rolę umiejętność składania wniosków i poruszania się w gąszczu przepisów? Może warto pokusić się o większa promocję samego programu dofinansowywania w połączeniu ze szkoleniem w zakresie składania i wypełniania wniosków. Podejrzewam, że wydawcy mogą tu mieć wiele pytań.


Odwołania na adres Instytutu Książki, który z ramienia Ministerstwa realizuje zadanie, należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2021 r.

Kontakt:
Karolina Nowak – tel. 12 61-71-908, e-mail: k.nowak@instytutksiazki.pl

One thought on “Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2021

Dodaj komentarz