Rynek wydawniczy Rynek za granicą

Włoscy wydawcy domagają się ulgi na zakup papieru

Włoscy wydawcy informują o kryzysie na rynku papieru, wydawnictw z zakresu sztuki i książek turystycznych.


Stowarzyszenie Wydawców Włoskich [Associazione Italiana Editori (AIE)] przedstawiło na posiedzeniu Senatu 15 lutego główne zagrożenia krajowego rynku wydawniczego – gwałtowne podwyżki kosztów zarówno surowców, jak i energii, a co za tym idzie „ryzyko zmniejszonej podaży książek i czasopism, opóźnień w dostawach, możliwych podwyżek cen książek oraz poważnych problemów z wydawnictwami edukacyjnymi”.

AIE współpracuje z dwoma siostrzanymi stowarzyszeniami — Associazione Nazionale Editoria di Settore (ANES) i Federazione Carta Grafica, odpowiednio z Krajowym Stowarzyszeniem Sektora Wydawniczego i Federacją Papieru Graficznego. Razem trzy organizacje wzywają Rzym do uchwalenia ulgi podatkowej na zakup papieru używanego do druku publikacji. Ta ulga podatkowa ma zrekompensować szybko rosnące koszty papieru.

W oświadczeniu wydanym 10 lutego przez prezesa AIE Ricardo Franco Leviego czytamy: „Po dwóch bardzo pozytywnych latach kryzys na rynku papieru stanowi poważne zagrożenie dla świata książek. (…) Te męczące podwyżki cen zjadają marże wszystkich wydawców, co przekłada się na ryzyko wzrostu cen książek – jest to nie do wytrzymania szczególnie dla wydawców podręczników szkolnych, którzy podlegają limitom wydatków nałożonym przez prawo. (…) Oprócz wzrostu cen występują również trudności z dostawami, które sprawiają, że planowanie produkcji i zapewnienie terminowej dystrybucji są jeszcze trudniejsze.

„Według danych zebranych od naszych wydawców wzrost cen papieru sięga nawet 80 i 90 procent. Problem ten dotyczy dostawa papieru opakowaniowego, kryzysem stworzonym przez gigantów handlu elektronicznego, którzy przekonali niektóre papiernie do zaprzestania produkcji papierów do druku. Rosnące w zawrotnym tempie ceny i zagrożone dostawy generują załamanie rynku mniej wydajny z powodu opóźnień w dostawach, co utrudnia nam powrót do zdrowia.

Podczas przesłuchania w komisji budżetowej Senatu Stowarzyszenie wezwało do ustanowienia ram prawnych w celu uchwalenia 30-procentowej ulgi podatkowej na zakup papieru zarówno w 2022, jak i 2023 roku.

Stowarzyszenie podniosło jeszcze jeden ważny temat – trudną obecnie sytuację wydawców zajmujących się sztuką i turystyką. Wg Leviego rynek ten „w 2019 roku był wart 100 mln euro. Dziś sektor przeżywa załamanie obrotów. Niektórzy wydawcy odnotowali spadki nawet o 88 proc. (…) Istnieje ryzyko zniknięcie marek i firm, które są ważną częścią włoskiej historii wydawniczej”. W celu wsparcia wydawców z tych sektorów książki AIDE prosi o pomoc na poziomie 2020 roku, którą zapewnił wówczas rząd, 12 mln euro.

(źródło Publishing Perspectives)

Dodaj komentarz