Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Konkurs na Najlepszą Publikację o Wielkopolsce

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ogłasza V edycję konkursu o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą książkę o Wielkopolsce w roku 2021.


W tym roku w konkursie zostaną nagrodzone publikacje w trzech kategoriach:
– literatura naukowa,
– literatura popularnonaukowa i beletrystyka,
– literatura dotycząca miasta Poznania.

Praca zgłaszane do konkursu muszą być wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r.
Nabór publikacji trwa do 16 maja 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu.


Konkurs o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce został zapoczątkowany w 2018 roku. W ramach konkursu nagradzane są zarówno publikację naukowe, jak i popularnonaukowe i beletrystyczne, wydane między 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego daną edycję konkursu.

Celem nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie.
(info PTPN)

Dodaj komentarz