Kadry Ludzie Polskiej Książki (LPK) Rynek wydawniczy

LPK: Maria Kuisz

Dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.


Ludzie Polskiej
Książki
(cykl pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej i patronatem PTWK)

Maria Kuisz: ur. 29 I 1956, Warszawa.

Wykształcenie: Liceum Księgarskie w Warszawie (abs. 1977).

Praca, kariera zawodowa: po ukończeniu Liceum Księgarskiego rozpoczęła pracę w Biurze PTWK i całe swoje życie zawodowe (45 lat) związała z pracą dla tego Stowarzyszenia. Dyrektor Biura PTWK od 1993; pełni również funkcję dyrektora Studium PTWK; jest współtwórczynią programów szkoleniowych dla poszczególnych kursów. Zajmowała się organizowaniem udziału PTWK m.in. na: Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, Krajowych Targach Książki, Krakowskich Targach Książki, I Warszawskim Salonie Książki, a obecnie na Warszawskich Targach Książki. Współpracuje z niemieckim Stowarzyszeniem Stiftung Buchkunst we Frankfurcie przygotowując dokumentację konkursu i książki na wystawę BOOK ART INTERNATIONAL odbywającą się podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie oraz na konkurs BEST BOOK DESIGN FROM ALL OVER THE WORLD w Lipsku. Zajmuje się koordynowaniem działalności PTWK w skali ogólnokrajowej (Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku, Konkurs PTWK im. Leona Marszałka na najlepsze prace poświęcone polskiemu edytorstwu, konkursu Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR). Odpowiada za informację o PTWK. Współorganizatorka wystawy jubileuszowej PTWK i SKP „W służbie książki” (2006, w Bibliotece Narodowej); w latach 1993-2014 członek Komisji Grafiki Książkowej PTWK; członek jury konkursu rysunkowego „Lubię czytać” dla dzieci z poznańskich szkół (towarzyszącemu Poznańskim Spotkaniom Targowym „Książka dla Dzieci Młodzieży”). Członek zespołu redakcyjnego albumu Artyści polskiej książki. 50 lat konkursu PTWK, wydanego w 2009 roku przez PTWK z okazji jubileuszu konkursu Najpiękniejsze Książki Roku.

Praca społeczna: czł. PTWK, od 2007 roku członek Kapituły Konkursu „Papierowy Ekran” na najlepszą stronę internetową o książce, od 2008 roku członek Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców; W latach 2009 – 2017 pełniła społeczną funkcję Sekretarza Generalnego PTWK.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (2002), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2013), Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008), Honorowa Odznaka PTWK (2005), Medal Pamiątkowy PTWK (2006). Otrzymała nagrodę specjalną ministra kultury i dziedzictwa narodowego za zasługi dla kultury polskiej i dla PTWK (2009).Nr< (oprac. bp)

Dodaj komentarz