Różne Rynek wydawniczy

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich popiera apel EBLIDA, NAPLE i Public Libraries 2030 w sprawie Ukrainy

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w pełni popiera apel wyrażony we wspólnym stanowisku europejskich stowarzyszeń działających na rzecz bibliotek: EBLIDA, NAPLE i Public Libraries 2030.

Barbarzyński atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest sprzeczny z podstawowymi zasadami zrównoważonego, demokratycznego i sprawiedliwego społeczeństwa.
W odpowiedzi na apel wystosowany przez Ukraińskie Stowarzyszenie Bibliotek, EBLIDA, NAPLE i Biblioteki Publiczne 2030 wzywają biblioteki w całej Europie do mobilizacji na rzecz rozpowszechniania dokładnych informacji o konflikcie, aby wspierać tym samym demokrację i wolność słowa.

Zachęcamy biblioteki do udzielania wsparcia ukraińskim uchodźcom, we współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Powinniśmy być gotowi do znalezienia praktycznych rozwiązań i udzielania pomocy Ukraińcom w razie potrzeby.

(źródło SBP)

Dodaj komentarz