Targi w Polsce Targi, festiwale Wystawy

“Salon ilustratorów” na Poznańskich Targach Książki

Od dwudziestu lat wystawa Salon Ilustratorów jest jednym z najważniejszych wydarzeń Poznańskich Targów Książki. Salon jest cieszącą się dużym uznaniem formą prezentacji prac młodych twórców, którzy debiutują w roli ilustratorów, są tuż po debiucie i właśnie wydali swoje pierwsze książki lub zdobyli już pewną renomę. Wystawa pokazuje w jaki sposób nowe prądy w dziedzinie kultury i sztuki, a także mody i technologie odzwierciedlają się w edytorstwie i – tak bardzo z edytorstwem związanej – sztuce ilustracji i grafice książkowej.


Gdy w 2002 roku po raz pierwszy organizowaliśmy Poznańskie Targi Książki (do niedawna znane pod nazwą Poznańskie Spotkania Targowe), w całości poświęcone książce dla dzieci i młodzieży, znakomicie zdawaliśmy sobie sprawę, że nie można myśleć o książce dla dziecka bez ilustracji. Ilustracji prawdziwej, osiągającej najwyższy poziom i będącej dziełem sztuki. Bo książka, pełniąca w życiu dziecka niesłychanie ważną rolę w jego rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i estetycznym, musi do niego przemawiać zarówno słowem jak i ilustracją. Słowo i obraz są równie niezbędne i ważne.

Dotychczasowy dorobek Salonu Ilustratorów pokazuje, że stał się on wydarzeniem, w czasie którego spotykają się co roku różne szkoły, warsztaty i kierunki. Salon był miejscem debiutu dla wielu liczących się dziś artystów. Właśnie od niego rozpoczęła się ich owocna praca dla wielu wydawców. Z zainteresowaniem i podziwem śledzimy rozwój ich dalszej kariery.
Poznańskie Targi Książki potrwają tylko trzy dni, ale dla Salonu będą punktem startu do dalszych licznych prezentacji i promocji na terenie całej Polski, przez cały 2022 rok.

Najnowsza edycja Salonu Ilustratorów pokazuje ponad 100 prac autorstwa 38 artystów.

(Z katalogu Salonu)
Celem Salonu Ilustratorów jest prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej (zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia, stojących u progu kariery), a także umożliwienie im bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem wydawców. Dlatego też Salon usytuowany jest bezpośrednio na ekspozycji targowej. Salon Ilustratorów 2022 zaproszony już został, po zamknięciu Targów, do dalszego prezentowania na terenie Wielkopolski, a także w innych miastach Polski.


Salon Ilustratorów towarzyszyć będzie POZNAŃSKIM TARGOM KSIĄŻKI (11-13 marca 2022)

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Wydawnictwo Miejskie Posnania

Współorganizatorzy:
CK Zamek
Poznańskie Targi Książki

Partnerzy:
Miasto Poznań
ZAiKS


Magazyn “Wydawca” i portal wwww.wydawca.com.pl są patronami medialnymi projektu.

(info PTWK)

Dodaj komentarz