Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Nagroda literacka im. Kazaneckiego

Laureatami 31. edycji Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego zostali: Marta Stachniałek, Justyna Kulikowska, Andrzej Stasiuk. Wyniki konkursy ogłoszono 2 kwietnia. Nazwiska zwycięzców ogłosił i nagrody wręczył prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Justyna Kulikowska i Andrzej Stasiuk odebrali je osobiście, w imieniu Marty Stachniałek nagrodę odebrała przedstawicielka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.


Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego przyznawana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach: za najlepszą książkę roku oraz za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku.

W pierwszej kategorii równorzędne nagrody odebrali Justyna Kulikowska za tomik wierszy gift. z Podlasia (WBPiCAK, Poznań 2021) oraz Andrzej Stasiuk za książkę Przewóz (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021); w kategorii debiut poetycki – Marta Stachniałek za tomik polski wrap (WBPiCAK, Poznań 2021).

Do 31. edycji nagrody wpłynęło łącznie, w dwóch kategoriach, ok. 50 wniosków. Nominowanych było 6 tytułów. W kategorii najlepsza książka roku: Cicho, cichutko (Ignacy Karpowicz), gift. z Podlasia (Justyna Kulikowska) i Przewóz (Andrzej Stasiuk). W kategorii najlepszy poetycki debiut: Różowy flaming (Przemysław Górecki), Wszystko już było dotykane (Kinga Skwira), polski wrap (Marta Stachniałek).

Nagrody przyznała kapituła pod przewodnictwem dr hab. Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej z Uniwersytetu w Białymstoku.


Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego przyznawana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach: za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem, oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku; za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda Literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody Literackiej, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim.

Patron nagrody Wiesław Kazanecki urodził się i mieszkał w Białymstoku. Debiutował w 1959 roku. Jego pierwszy zbiór wierszy pt. Kamień na kamieniu ukazał się w 1964 r. Prawdziwym sukcesem poety okazał się jednak dopiero wydany w 1969 r. tomik Portret z nagonką. Krytycy pisali wówczas, że jego wiersze były świadectwem zmagania się współczesnego poety z zachłanną rzeczywistością, która dawno utraciła swój wymiar etyczny. Pośmiertnie ukazały się m.in. jego Poezje wybrane, List na srebrne wesele, Wiersze ostatnie.
(info wg PAP)

Dodaj komentarz