Hurt/księgarstwo Różne

Instytut Książki ogłasza nabór do drugiej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni, zwiększenie ich roli w realizacji działań promujących czytelnictwo i wsparcie jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności – to niektóre z założeń programu własnego Instytutu Książki „Certyfikat dla małych księgarni”. Tegoroczny nabór do programu potrwa do 30 czerwca.

Celem programu jest wsparcie małych niezależnych księgarni, które są nie tylko kluczowym elementem rynku książki, ale także odgrywają rolę kulturotwórczą i uzupełniają biblioteki w zapewnianiu dostępu do kultury literackiej.

Z możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci przeprowadzonej w 2021 r. pilotażowej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2022 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2023 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

1) koszty promocji księgarni;
2) koszty konsultingu i doradztwa;
3) koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
4) koszty realizacji planu proczytelniczego;
5) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Wnioski należy złożyć w terminie 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje o programie, w tym formularz wniosku oraz treść regulaminu, znaleźć można TUTAJ.
(źródło IK)

Dodaj komentarz