Dotacje Rynek wydawniczy

Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia wręczone po raz szósty

Kolejnym 22 artystom przyznano stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia. W szóstym naborze, na I półrocze 2022 roku i cały 2022 rok, złożonych zostało łącznie 68 wniosków. Stypendia, w wysokości 2500 zł brutto miesięcznie, zostały przyznane osobom zajmującym się twórczością artystyczną w 7 dziedzinach: film (1), literatura (2), muzyka (3), taniec (1), teatr (3), sztuki wizualne (10), upowszechnianie kultury (2).