Odeszli od nas Rynek wydawniczy

Zmarł Mieczysław Romanik (1956-2022)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 sierpnia br., w wieku 66 lat, zmarł Mieczysław Romanik, wieloletni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, powołany na wicedyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce (1986-1988), później dyrektora tej placówki (1989-2021).
Od 1980 roku aktywny działacz w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, gdzie pełnił zaszczytne funkcje na szczeblu oddziałowym i krajowym. W 2003 roku został odznaczony Medalem SBP “W dowód uznania” za dokonania i zasługi istotne dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa. W listopadzie 2021 r. otrzymał Nagrodę im. Kierbedziów „Zasłużony dla bibliotek Mazowsza”,

To za jego kadencji, ostrołęcka biblioteka przeniosła się do nowoczesnej siedziby oraz przystąpiła do Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej i wdrożyła zintegrowany system biblioteczny ALEPH, stając się tym samym pierwszą kompleksowo skomputeryzowaną biblioteką na północnym Mazowszu. Zarządzana przez Mieczysława Romanika biblioteka otrzymała wiele nagród, w tym m.in. złotą odznakę „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki” (1997), najwyższe wyróżnienie dla polskich bibliotek – medal SBP „Bibliotheca Magna Perennisque” (1999) oraz dwukrotnie prestiżową Nagrodę im. Kierbedziów (2006 i 2021).
(źródło SBP)

Dodaj komentarz