Nowości wydawnicze Rynek wydawniczy

Kazachstan w nowych publikacjach

Przeprowadzonej 30 września br. w siedzibie Polpharmy w Warszawie konferencji naukowo-praktycznej “30 lat stosunków dyplomatycznych między Kazachstanem i Polską. Stworzenie Nowego Sprawiedliwego Kazachstanu”, towarzyszyła prezentacja dwu publikacji dotyczących historii i dnia dzisiejszego Kazachstanu.

Pierwsza z nich to Historia stosunków kazachsko-polskich na przykładzie wybitnych postaci obu narodów autorstwa Margułana Bajmuchana i Żandosa Karinbajewa. W popularnej formie autorzy przedstawiają kilkadziesiąt postaci, które zaznaczyły swe miejsca w historii obu krajów – polskich zesłańców i ludzi, których dobry lub zły los rzucił na Kazachski Step, Kazachów w różny sposób związanych z Polską i Polakami. Wśród nich warto wspomnieć Adolfa Januszkiewicza (1803-1857), którego wydane w Paryżu wspomnienia i listy z kirgiskich stepów przybliżyły kulturę narodów Azji Centralnej czytelnikom w Europie, a dziś stanowią kanon wiedzy etnograficznej o XIX-wiecznych ziemiach dzisiejszego Kazachstanu, poeta Gustaw Zieliński (1809-1881) i jego poemat Kirgiz, malarz Bolesław Zieliński (1820-1880), którego teka grafik ukazała światu piękno i urok ziem kazachskich, budowniczy Ałmaty, architekt i biznesmen Jan Koziełł-Poklewski, lekarze i prawnicy… Ze strony kazachskiej warto wymienić ożenionego z Polką światowej sławy zapaśnika Każymukana Munajtpasowa (1871-1948), kazachskich studentów w Warszawie, polityka, działacza niepodległościowego Mustafę Szokaja (1890-1941), działającego m.in. w ramach powołanej przez Piłsudskiego organizacji Prometeusz. Historia stosunków kazachsko-polskich na przykładzie wybitnych postaci obu narodów to jednocześnie historia samego Kazachstanu, jego drogi ku wolności i niezależności.
Warto dodać, że książka jest bogato ilustrowana, ukazała się w wersji dwujęzycznej – kazachsko-polskiej, w eleganckiej szacie graficznej.

Autorzy książki (od lewej): Margułan Bajmuchan, Żandos Karinbajew

Margułan Bajmuchan (ur. 1974) to obecnie ambasador Kazachstanu przy Unii Europejskiej, w Królestwie Belgii, w Wielkim Księstwie Luksemburga oraz NATO, były Ambasador Kazachstanu w RP.

Żandos Karinbajew (ur. 1983), jest doktorantem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, autorem trzech książek i ponad 30 artykułów.

Wydawcą jest Inicjał Andrzej Palacz dzięki wsparciu finansowym konsula honorowego Kazachstanu w województwach dolnośląskim, opolskim i lubuskim Jerzego Bara.

Druga książka to Kazachstan – 2021. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa Republiki Kazachstanu w 30. roku niepodległości. Przygotowana pod redakcją Władysława Sokołowskiego zbiór artykułów oraz referatów wygłoszonych podczas konferencji „Kazachstan – 2021. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa Republiki Kazachstanu w 30. roku niepodległości (Warszawa, 25 marca 2021 r.), zorganizowanej przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód , Stowarzyszenie „Mój Kazachstan”, Polsko-Kazachską Izbę Handlowo-Przemysłową i Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce. Książka składa się z sześciu części: Sytuacja wewnętrzna, Prezydentura Kasym-Żomarta Tokajewa, Pozycja międzynarodowa, Pandemia SARS Covid-190, Uwarunkowania zewnętrzne, Kościół katolicki – Polacy – repatriacja.

Wśród zamieszczonych prac m.in. Doroty Niedziółki „Potencjał społeczny, ekonomiczny i środowiskowy Kazachstanu, Władysława Sokołowskiego „Kandasowie. Kazachstański model polityki repatriacyjnej”, Kazimierza Kleiny „Polityka zagraniczna Republiki Kazachstanu. Strategia i jej urzeczywistnienie.

Książkę wydało Towarzystwo Naukowe Polska – Wschód oraz Wydawnictwo POZNANIE.

Prezentacja towarzyszyła konferencji naukowo-praktycznej “30 lat stosunków dyplomatycznych między Kazachstanem i Polską. Stworzenie Nowego Sprawiedliwego Kazachstanu”, która odbyła się 30 września w siedzibie Polpharmy w Warszawie. Konferencję prowadzili Józef Bryll (prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód) oraz Władysław Sokołowski (prezes Stowarzyszenie “Mój Kazachstan”, były ambasador RP w Kazachstanie). Udział wzięli m.in. Alim Kirabajew (ambasador Kazachstanu w RP). Margułan Bajmuchan (ambasador Kazachstanu przy Unii Europejskiej, w Królestwie Belgii, w Wielkim Księstwie Luksemburga oraz NATO), Anna Kostrzewa-Misztal (z-ca dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ RP), polscy politycy – Zbigniew Giżyński, Karol Karski. W trybie on-line łączyli się z Kazachstanu z Snieżanną Imaszewą (posłanka, sekretarz Komisji ds. Reformy Sądownictwa i Prawa Mażylisu, przewodnicząca Grupy Parlamentarnej “Polska – Kazachstan”, i Erkin Tukumow (dyrektor Kazachskiego Instytutu Studiów Strategicznych przy Prezydencie Republiki Kazachstanu). W wystąpieniach prelegenci wskazywali na zmiany, jakie zaszły w Kazachstanie w ostatnich latach w kontekście relacji kazachsko-polskich, odnieśli się do zgłoszonych przez prezydenta Republiki Kazachstanu Kasyma Żomarta Tokajewa planowane reformy polityczne i społeczno-gospodarcze. Oceniono też udział polskich przedsiębiorstw w gospodarcze Kazachstanu – na tle innych państw wypada on nie najlepiej.

Konferencja “30 lat stosunków dyplomatycznych między Kazachstanem i Polską. Stworzenie Nowego Sprawiedliwego Kazachstanu”

(info ap)

Dodaj komentarz