Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty Różne

Złoty Feniks 2022 dla ks. prof. Romana Bartnickiego

W wyniku analizy głosów oddanych podczas głosowania zdalnego oraz dyskusji podczas posiedzenia Kapituły Nagrody SWK FENIKS 2022 w dn. 19 września dokonano finalnego wyboru publikacji nagrodzonych i wyróżnionych w ramach jej tegorocznej, jubileuszowej edycji. W porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Wydawnictw Katolickich członkowie Kapituły dokonali wyboru Laureata Nagrody Głównej FENIKS 2022 oraz Feniksów Specjalnych.  Wyniki ogłoszono w czwartek 29 września, podczas uroczystego otwarcia Targów Wydawnictw Katolickich.
We wtorek 27 września poznaliśmy laureatów Małego Feniksa.

A oto laureaci:

FENIKS GŁÓWNY ZŁOTY
Ks. prof. Roman Bartnicki

W uznaniu imponującego dorobku naukowego w zakresie nauk teologicznych i biblistyki. Za trwały wkład w życie Kościoła oraz rozwój polskiej nauki i życia akademickiego, w tym realizację dzieła przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

FENIKS Specjalny
Biskup Antoni Pacyfik Dydycz

Za niezachwianą postawę w działaniach podejmowanych na rzecz obrony wartości cywilizacji chrześcijańskiej, Kościoła i Ojczyzny. W uznaniu dwudziestoletniej posługi w roli pasterz diecezji drohiczyńskiej, naznaczonej dynamicznym rozwojem aktywności duszpasterskiej i społecznej m.in. poprzez organizację licznych diecezjalnych ruchów i stowarzyszeń katolickich. W podziękowaniu za docenienia znaczenie mediów i ich roli w dziele szerzenia ducha patriotycznego i narodowego.

FENIKS Specjalny
Seria „Biblia Impulsy” pod redakcją naukową ks. dra hab. Janusza Wilka (Księgarnia św. Jacka)

Nagroda stanowi uznanie dla nowatorskiej edycji Biblii dla odbiorcy XXI wieku, wychodzącej naprzeciw potrzebom współczesnego czytelnika, oferującej mu pomoc w pełniejszym poznaniu i doświadczeniu tekstu Starego i Nowego Testamentu. Propozycja dla każdego, kto chce poznawać słowo Boże i żyć nim na co dzień.

FENIKS Specjalny
Wiara zawsze mnie ratowała. Wspomnienia o kardynale Świątku, Wydawnictwo Pro Christo (Mińsk, Białoruś)

Za publikację niezwykłego zbiorowego świadectwa osób, które poznały kardynała Kazimierza Świątka jako człowieka przepełnionego żywą i niezachwianą wiarą, bezgranicznie oddanego Chrystusowi i Kościołowi. Przywołanie dwudziestoletniej posługi na rzecz odrodzenia Kościoła katolickiego w Białorusi, skoncentrowanej na ewangelizacji poprzez rozwój mediów, literatury katechetycznej i liturgicznej oraz działalności charytatywnej, ukazując sylwetkę męczennika czasów ateizmu.

FENIKS Specjalny „MEDIALNY”
Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo

W uznaniu dziesięcioletniego okresu przewodniczenia Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, które było czasem dzielenia się Prawdą Ewangelii, troski o wizerunek Kościoła i ewangelizację, przekazywania nadziei oraz obrony wartości religijnych i patriotycznych.

FENIKS Specjalny „MEDIALNY”
Telewizja Polska S.A.

W 70. rocznicę powstania, w uznaniu misji, jaką pełni wobec Narodu, pielęgnując jego tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie, stojąc na straży wartości religijnych i narodowych. Informacje o działalności Stolicy Apostolskiej, transmisje z krajowych i światowych wydarzeń religijnych, filmy dokumentalne i kinowe oraz reportaże przypominające postacie zasłużone dla Kościoła i Kraju trwale wpisują się w misyjny charakter Telewizji Polskiej.

FENIKS Specjalny „MUZYCZNY”
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

W 70-lecie działalności artystycznej i kulturalnej. Za prezentowanie muzyki chrześcijańskiej klasycznej i współczesnej, popularyzację folkloru i inspirowanie się nim w działalności edukacyjnej, poprzez ukazywanie bogactwa kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju. W uznaniu aktywności na scenach całego świata i mistrzowską realizację misji ambasadora Polskiej Kultury Narodowej.

FENIKS Specjalny „MUZYCZNY”
Chór Prymasowski przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie

W uznaniu zasług na rzecz wytrwałego i godnego pielęgnowania tradycji muzycznych istniejących w katedrze gnieźnieńskiej od czasów staropolskich. Za tworzenie prawdziwej wspólnoty duchowej i twórczej, nieustanny rozwój bogatego repertuaru muzycznego i poziomu artystycznego, pomimo amatorskiego charakteru zespołu.

FENIKS Specjalny
Drukarnia Wydawnictw Specjalnych

W uznaniu zasług dla rozwoju poligrafii na rzecz krajowego systemu produkcji i dystrybucji druków specjalnych, w tym wydawnictw związanych z obronnością państwa, wojskowych wydawnictw specjalistycznych i edukacyjnych czasopism fachowych oraz propagowanie historii i dorobku działalności duszpasterskiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

FENIKS Specjalny
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk dypl. Mariana Porwita

W uznaniu aktywnej działalności instytucji w obszarze wydawniczym i edukacyjnym związanym z dziejami Wojska Polskiego, poprzez organizację kursów w ramach „Systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP”, przedsięwzięć szkoleniowych dla kadry i pracowników sił zbrojnych oraz działalności popularyzatorskiej i wychowawczej adresowanej do społecznego otoczenia wojska.


W ramach 19 konkursowych kategorii („seria wydawnicza”, „literacka”, „nauki kościelne”, „edytor”, „edytorstwo-album” „książka dla dzieci”, „książka dla młodzieży”, „Kościół wobec współczesności” „książka autora zagranicznego”, „historia”, „historia-Niepodległa” „duchowość”, „publicystyka religijna”, „eseistyka”, „świadectwo”, „multimedia”, „muzyka chrześcijańska – współczesna”, „muzyka chrześcijańska – klasyczna” „tłumacz”), uhonorowała najbardziej wartościowe spośród ponad 250 publikacji wydanych w roku 2021 i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych. Wśród nagrodzonych Dzieje Polski i Polaków. Wielka ilustrowana historia Polski. T. 1 i 2, Joanna Wieliczka-Szarkowa, Aromat Słowa (wyd. Aromat słowa, kategoria albumy), Historia Kościoła katolickiego w Polsce, Tomasz Frasik (Wydawnictwo AA, edytorstwo).

Wszystkie nagrody   – patrz strona organizatora.


Uroczysta gala wręczenia Nagród odbędzie się w sobotę, 1 października
o godz. 19.30 (Katedra Polowa Wojska Polskiego pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, ul. Długa 13/15).

(źródło: SWK)

Dodaj komentarz