Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Legnicka Książka Roku 2021 – nominacje

Muzeum Miedzi w Legnicy i Legnicka Biblioteka Publiczna informują, że Kapituła konkursu Legnicka Książka Roku dokonała przeglądu i oceny 24 wydawnictw, które ukazały się w 2021 roku, przedłożonych do wglądu przez organizatorów: Legnicką Bibliotekę Publiczną i Muzeum Miedzi w Legnicy. Ocenie poddano książki związane treściowo z Legnicą, napisane przez autora pochodzącego lub mieszkającego w Legnicy, wydane w Legnicy.

Kryteria doboru: staranność edytorska: estetyka – szata graficzna, staranność redakcyjna, atrakcyjność tematu, wartość poznawcza i wartość artystyczna, oryginalność, efekt indywidualnej pracy osoby lub zespołu, oddziaływanie na społeczność miasta, regionu, kraju.

Kapituła nominowała do Tytułu Legnicka Książka Roku 2021 następujące publikacje:

  • Broda Tomasz: Najlepsze gołąbki jadłem u Eli. – Legnica: Legnickie Centrum Kultury, [2021]. – 62 s.: il.
  • Corso Przemek: Serca twego chłód. – Poznań: Rebis, 2021. – 451 s.
  • Humeńczuk Grażyna: Dawna Legnica: obraz miasta w grafice i malarstwie w zbiorach Muzeum Miedzi. – Muzeum Miedzi, 2020. – 199 s.: il. ? [uk. w 2021 r.]
  • Makuch Marcin, Bach Mariusz: Miedź Legnica: pół wieku piłkarskiego klubu. – Legnica: Muzeum Miedzi, 2021. – 607 s.: il.
  • Żak Marek: Czerwony Młyn: historie z powojennej Legnicy. – Legnica: PROGRAPHIC, 2021. – 220 s.: il.

W skład kapituły nagrody wchodzą: Dorota Purgal – przedstawiciel Prezydenta Miasta Legnicy, przewodnicząca Kapituły, Bogumiła Słomczyńska – Radna Miasta Legnicy, Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy, Grażyna Pichla – Radna Miasta Legnicy, Antonina Trawnik – Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica”, Barbara Morawiec, Grzegorz Chmielowski – redaktor Gazety Wrocławskiej, Lilla Sadowska – redaktor portalu lca.pl, Mieczysław Pytel – przedstawiciel środowiska czytelniczego.

Organizatorzy konkursu nie podali jeszcze terminu rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu.

(źródło: LBP)


Dodaj komentarz