Konkursy Poligrafia

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich

Rusza Siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, który realizowany jest przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej.Pierwsze 2 etapy konkursu odbędą się za pośrednictwem strony internetowej .

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2023/2024.

Harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2022 r. o godz. 12:00 – rozpoczęcie pierwszych dwóch etapów konkursowych,
  • 15 grudnia 2022 r. o godz. 24:00 – zakończenie pierwszego i drugiego etapu konkursowego,
  • 15 marca 2023 r. o godzinie 12.00 etap finałowy w Gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.

Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone za pośrednictwem poczty elektronicznej do wzięcia w nim udziału, nie później niż w terminie do 15 stycznia 2023 r.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem strony internetowej konkursu.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 831 09 53; 22 635 59 13; 22 234 33 66 lub e-mailowy sip@wip.pw.edu.pl z sekretariatem Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii.

Dane kontaktowe znajdą Państwo również za pośrednictwem strony internetowej .
Serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w konkursie.

(info Zakład Technologii Poligraficznych PW)

Dodaj komentarz