Analizy/podsumowania Rynek polski Rynek wydawniczy

Rośnie sprzedaż książek i prasy? – dane GUS za wrzesień

Według danych GUS za wrzesień sprzedaż detaliczna* w cenach stałych była wyższa niż przed rokiem o 4,1% (wobec wzrostu o 5,1% we wrześniu 2021 r.). W porównaniu z sierpniem 2022 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 2,8%. 
W okresie styczeń-wrzesień** 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 6,8% (w 2021 r. wzrost o 7,3%).


We wrześniu 2022 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. odnotowały jednostki handlujące tekstyliami, odzieżą, obuwiem (o 25,2% wobec wzrostu o 14,5% przed rokiem). Sprzedaż wzrosła także w następujących prezentowanych grupach: „pozostałe” (o 11,3%), „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 11,1%), „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 7,8%) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 2,5%). Najgłębszy spadek sprzedaży utrzymał się w podmiotach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 20,4%).

We wrześniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem br. odnotowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 8,2%). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się z 8,9% w sierpniu br. do 9,7% we wrześniu br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 22,2% przed miesiącem do 25,6%), „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 21,1% do 22,6%) oraz „meble, rtv, agd” (z 16,6% do 17,6%).

……………………………….

* Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności
przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.
** W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze


(źródło GUS)

Dodaj komentarz