Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Poznańska Nagroda Literacka – zgłoszenia

Organizatorzy Poznańskiej Nagrody Literackiej zapraszają do zgłaszania książek do 9. edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. W jej ramach przyznawane są dwie nagrody – Nagroda im. Adama Mickiewicza dla zasłużonego twórcy oraz Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka dla twórcy poniżej 35. roku życia.

Laureaci Poznańskiej Nagrody Literackiej otrzymują dyplom, a także nagrodę pieniężną w wysokości 60 tys. zł (Nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz 40 tys. zł (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

Książki literackie oraz z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, w postaci tradycyjnej (7 egz. ) lub elektronicznej, należy nadsyłać do 15 lutego 2023 r. na adres:

Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 (z dopiskiem PNL).

Laureatów tegorocznej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej wyłoni kapituła jurorska w składzie: Inga Iwasiów, Marcin Jaworski (przewodniczący), Magdalena Kicińska, Jarosław Mikołajewski, Grzegorz Olszański, Piotr Śliwiński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Karol Francuzik (sekretarz nagrody).

FUNDATORZY POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ: MIASTO POZNAŃ I UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

Organizatorzy: Miasto Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fundacja UAM, Centrum Kultury ZAMEK

Więcej informacji na stronie organizatora.


Dodaj komentarz