Poligrafia poligrafia - różne

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Druku

W dniu 11 stycznia 2023 roku w biurze Polskiej Izby Druku przy ulicy Marywilskiej 34E w Warszawie odbyło się spotkanie członków Rady Polskiej Izby Druku. W zebraniu wzięli udział: Maciej Sierpiński, Jakub Bielecki, Leszek Wojtczuk, Artur Chęsy, Leszek Gumowski, Tomasz Korościk oraz przedstawiciele biura Izby: Anna Rzeszotarska, Jacek Kuśmierczyk, Marek Pakosz.

Omówiono kwestie zgodne z wcześniej ustaloną agendą, przyjęto stosowne uchwały, m.in. Rada zaakceptowała projekt stworzenia przez Polską Izbę Druku samorządowego branżowego sądu arbitrażowego.

Jednym z fundamentalnych tematów, na których będą się koncentrowały działania Izb, jest branżowe szkolnictwo dualne. Rada Izby wspiera koncepcję stworzenia szeroko zakrojonego projektu wspomagania kształcenia młodzieży w szkołach wyższych i średnich. W naszych działaniach będziemy się opierać na bogatym doświadczeniu Pana Macieja Sierpińskiego, który prowadzi szereg projektów związanych ze szkoleniem dualnym.

Podsumowano działania sfinalizowane w 2022 roku:
1. Zakończenie badań rynku graficznego,
2. Profil Izby na LinkedIn,
3. Profil Izby na Facebook,
4. Podpisanie umów o współpracy z organizacjami Samorządu Gospodarczego,
5. Podpisanie umowy o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych,
6. Przygotowanie i uzgodnienie umów o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską,
7. Raport „Rynek Poligraficzny i Opakowań z Nadrukiem w Polsce”,
8. Obchody 30-lecia Polskiej Izby Druku,
– Konferencja “The Environment of Printing & Converting in the Future” Środowisko Przemysłu Poligraficzno-Convertingowego Dzisiaj i w Przyszłości„
– Gala konkursu Złoty Gryf,
9. Kalendarz Polskiej Izby Druku na przyszły rok.

Omówiono plany na 2023 rok:
1. Uruchomienie zmodernizowanej strony,
2. Wybór i ukonstytuowanie rady ekspertów Izby,
3. Powołanie do życia branżowego sądy arbitrażowego,
4. Redefinicja zasad konkursu Grand Prix Złotego Gryfa,
(do dotychczasowych kategorii przyznawanych nagród zaproponowano dodać pięć kolejnych: Najlepsza praca badawcza w zakresie poligrafii, Najlepszy projekt graficzny, Innowacyjne opakowanie, Książka cyfrowa, Opakowanie z tektury falistej; zmienione ulegnie formuła konkursu oraz jego nazwa- ZŁOTY GRYF – GRAND PRIX. Zaproponowano powołanie nowej grupy kategorii „Małego Złotego Gryfa” z przeznaczeniem dla absolwentów uczelni wyższych oraz techników)
5. Modernizacja bazy danych Izby,
6. Ustalenie planu działań w zakresie wsparcia edukacji zawodowej oraz procesów ustawicznego kształcenia z wprowadzeniem systemu certyfikacji personalnej,
7. Promocja branży,
8. Dyplomy i odznaczenia,
9. Współorganizacja 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów,
10. Organizacja Gali Złotego Gryfa,
11. Akwizycja nowych członków Izby,
12. Organizacja seminariów i warsztatów.

(źródło Polska Izba Druku)

Dodaj komentarz