Analizy/podsumowania Rynek polski Rynek wydawniczy

Sprzedaż książek i prasy; poligrafia – dane GUS za grudzień 2023 roku

Według danych GUS Sprzedaż detaliczna* w cenach stałych w grudniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 2,3% (wobec wzrostu o 0,2% w grudniu 2022 r.). W porównaniu z listopadem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 11,0% (co jest zrozumiałe, ze względu na tradycyjne, przedświąteczne szaleństwo zakupowe). W okresie styczeń-grudzień** 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 2,7% (w 2022 r. wzrost o 5,0%).

W grudniu 2023 r. znaczny spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. odnotowały podmioty  z grup: „meble, rtv, agd” (o 11,0% ), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 8,3%). Przedsiębiorstwa handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi wykazały spadek o 3,6%. Spośród prezentowanych grup wzrost raportowały natomiast jednostki sprzedające pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 10,2%) oraz farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 2,2%).

W grudniu w porównaniu z listopadem 2023 r. notowano niższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 11,0%). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się z 11,7% w listopadzie 2023 r. do 9,4% w grudniu br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 24,5% przed miesiącem do 17,3%), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 30,9% do 26,2%), „meble, rtv, agd” (z 20,8% do 17,8%).

……………………………….

* Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności
przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.
** W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze


W grudniu 2023 r. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,9% w porównaniu z grudniem 2022 r., kiedy notowano wzrost o 1,0% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., natomiast w porównaniu z listopadem 2023 r. spadła o 9,8%.
W okresie styczeń – grudzień 2023 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,5% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 10,2% w stosunku do porównywalnego okresu 2021 r.

Według wstępnych danych w grudniu 2023 r., w stosunku do grudnia 2022 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 23,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 15,3%,wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 11,8%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 9,0%, w produkcji mebli – o 8,8%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 7,1%.
Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2022 r., wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 47,8%, w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 7,5%


Dodaj komentarz