Konkursy Konkursy literackie

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2023

Rozpoczął się nabór do 15. edycji Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego.


W konkursie mogą brać udział książki, które zostały wydane w 2022 r. i dotyczą historii Polski od odzyskania niepodległości w 1918 r. do współczesności.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie książki w wersji elektronicznej (w formacie epub, mobi lub pdf) na adres: nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl i/lub trzech egzemplarzy papierowych na adres: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, z dopiskiem: „Nagroda Moczarskiego”.

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2023 r.

Książki oceni jury: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Dobrochna Kałwa, prof. Barbara Klich-Kluczewska, prof. Jan Kofman, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert i Andrzej Wielowieyski.

Spośród zgłoszonych książek jury wybierze dziesięć nominacji, które zostaną ogłoszone jesienią br. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł oraz statuetkę projektu Jacka Kowalskiego z warszawskiej ASP – replikę temperówki Kazimierza Moczarskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się na przełomie listopada i grudnia br.

Nagroda, ustanowiona w grudniu 2018 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy, jest kontynuacją powstałej w 2009 r. nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski – od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych. W konkursie mogą startować autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej, oraz osobę patrona, autora słynnych „Rozmów z katem”, organizatorzy liczą na zgłoszenia książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelników.

Fundator i organizator Nagrody: m.st. Warszawa. Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Partner: Biblioteka Narodowa.

Więcej informacji
(info Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego)

Dodaj komentarz