Najlepsze książki/plebiscyty

Znamy nominacje do Nagrody Orfeusza

Do 12 edycji Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ zgłoszono 279
tomików poetyckich wydanych w Polsce w 2022 roku. Jury w składzie: Jarosław Ławski (przewodniczący), Agnieszka Czajkowska, Barbara Gruszka-Zych, Bronisław Maj i Marek Zagańczyk (sekretarz jury Wojciech Kass ) nominowało dwadzieścia tomików, z których następnie wyłoni finałową piątkę.

 1. Józef Baran, Pokój i Wojna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2022;
 2. Wojciech Bonowicz, Wielkie rzeczy, Wydawnictwo a5, Kraków 2022;
 3. Tomasz Dalasiński, Sztuka zbierania mgły, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań
  2022;
 4. Krystyna Dąbrowska, Miasto z indu, Wydawnictwo a5, Kraków 2022;
 5. Jacek Dehnel, Bruna, Wydawnictwo a5, Kraków 2022;
 6. Andrzej Domalik, Wiersze, Wydawnictwo Oficyna K40, Komorów 2022;
 7. Izabela Fietkiewicz-Paszek, Koniec srebrnej nitki, Zaułek Wydawniczy ‘Pomyłka”,
  Tanowo 2022;
 8. Robert Gawłowski, Peregryn, Ośrodek Kultury i Sztuki, Wrocław 2022;
 9. Jarosław Jakubowski, Dzień, w którym umarł Belmondo, Wydawnictwo
  FORMA, Szczecin, Bezrzecze 2022;
 10. Dariusz Kostecki, Z ciszy, Wydawnictwo Asteria, Kraków – Budapeszt –
  Syrakuzy 2022;
 11. Urszula Kozioł, Momenty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2022;
 12. Jadwiga Malina, Teorie powtórzeń, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział
  w Krakowie, Kraków 2022;
 13. Eryk Ostrowski, Dla syna, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział
  Kraków, Kraków 2022;
 14. Anna Piwkowska, Furtianie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2022;
 15. Jacek Podsiadło, Człowiek, który odjechał, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022;
 16. Alicja Rosé, morze nocą jest mięśniem serca, Państwowy Instytut
  Wydawniczy, Warszawa 2022;
 17. Ks. Jan Sochoń, Nie pocieszaj się, tylko płacz, Państwowy Instytut
  Wydawniczy, Warszawa 2022;
 18. Janusz Solarz, Ze szpalt: (depesze, nekrologi, reklamy, ogłoszenia
  drobne)
  , Zaułek Wydawniczy „Pomyłka”, Tanowo 2022;
 19. Kazimierz Sopuch, Jeremiady, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oddział
  Olsztyn, Olsztyn 2022;
 20. Piotr Szewc, Miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2022;

Kolejny etap rozstrzygnięć jury (wyłonienie pięciu finalistów i laureata Orfeusza
Mazurskiego) nastąpi w czerwcu a gala wręczenia nagród odbędzie się w Praniu 22
lipca, laudacje na cześć finalistów wygłoszą członkowie jury ogłaszając jednocześnie
laureata Grand Prix.

Wiersze finalistów i nominowanych będą prezentowane przez studentów
Akademii Teatralnej w Warszawie w formie nagrań audiowizualnych na antenie Radia
dla Ciebie oraz w mediach społecznościowych. Szczegóły będą na bieżąco podawane
na stronie internetowej nagrody oraz na profilu leśniczówki Pranie na Facebooku.

Nagrody w wysokości 30 tys. zł (Orfeusz) i 10 tys. zł (Orfeusz Mazurski)
ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorką statuetki
Orfeusza jest Alina Kluza-Kaja.


Laureatami Nagrody Orfeusza byli dotąd: Krzysztof Karasek za tomik wierszy
Wiatrołomy (2012), Jan Polkowski za Głosy (2013), Przemysław Dakowicz za Teorię
wiersza polskiego
(2014), Janusz Szuber za Tym razem wyraźnie (2015) oraz Jarosław
Marek Rymkiewicz za tomik Koniec lata w zdziczałym ogrodzie (2016), Małgorzata
Lebda za Matecznik (2017), Joanna Kulmowa za tomik 37 (2018), Jarosław Mikołajewski
za Basso continuo (2019, Piotr Mitzner, autor tomiku Siostra (2020), Andrzej Kopacki
za tomik Sonety, ody i wiersze dla Marianny oraz Zbigniew Machej za tomik 2020.

W kategorii Orfeusz Mazurski nagrodę otrzymali dotąd: Kazimierz Brakoniecki, Mariola
Kruszewska, Katarzyna Citko, Erwin Kruk, Alicja Bykowska-Salczyńska, Michał
Książek, Marzanna Bogumiła Kielar, Stanisław Raginiak, Teresa Radziewicz o Michał
Fałtynowicz.

Organizatorem nagrody jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu a partnerami
są dwumiesięcznik literacki Topos, Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie, Wydział
Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w
Warszawie. Honorowy patronat nad nagrodą Orfeusza sprawuje minister kultury i
dziedzictwa narodowego, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i Pen Club
Polska. Patroni medialni: Radio dla Ciebie, Radio Olsztyn, Radio Białystok, Gazeta
Olsztyńska.
(info Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, w grafice wykorzystano rysunek Andrzeja Strumiłły)

Dodaj komentarz