Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego: ponad 60 książek w IX edycji

Instytucje naukowe i wydawnictwa z całej Polski nadesłały 61 dzieł na tegoroczny, dziewiąty już Konkurs im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

W dziewięciu edycjach do oceny Kapituły Nagrody przedstawiono ponad 540 książek. Autor zwycięskiej pracy w tegorocznej edycji otrzyma 50 tys. zł z rąk Rektora Uniwersytetu Łódzkiego i dołączy do elitarnego grona laureatów nagrody. Werdykt Kapituły zostanie ogłoszony 26 listopada br. w Filharmonii Łódzkiej.

Myślę, że każdy, kto książki czyta, kto się interesuje literaturą szeroko pojętą, powinien przynajmniej spróbować zwrócić uwagę na pozycje nie tylko nagradzane, ale nominowane do Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Ona jest, o ile mi wiadomo, bez precedensu w historii nauk akademickich w Polsce po 1945 roku.
Dr Maciej Świerkocki, laureat VIII edycji za książkę Łódź Ulissesay

Kapituła Nagrody będzie oceniać i nagradzać najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Jak każdego roku, wskaże pięć najlepszych prac z takich obszarów, jak filozofia, historia, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, filozofia prawa i inne.

Prace napływające na konkurs przynależą do rozmaitych dyscyplin. Wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i różniących się metodologii. Stoją też za nimi, jak sądzić można, rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja rozpraw składa się na bogaty obraz polskiej humanistyki.
prof. Ryszard Kleszcz, członek Kapituły Nagrody

Najbliższe tygodnie oznaczają wytężoną pracę dla członków Kapituły Nagrody, którzy recenzować będą wszystkie nadesłane pozycje, a następnie wczesną jesienią wybiorą spośród nich do pięciu – ich zdaniem – najlepszych. Autorzy wyróżnionych książek zostaną zaproszeni do finału konkursu. Po przeprowadzeniu rozmów z każdym z autorów, Kapituła Nagrody dokona wyboru laureata IX edycji. Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej. Wydarzenie uświetni koncert Agi Zaryan.

Prace Kapituły w toku

A oto najlepsze książki humanistyczne w ośmiu minionych edycjach konkursu:

  • Jana Strelaua (SWPS) Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar,
  • Ewy Kołodziejczyk (PAN) Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, wydaną przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna,
  • Doroty Sajewskiej (UW) Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny, wydaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,
  • Andrzeja Friszke (PAN) Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności,
  • Grzegorza Ziółkowskiego (UAM) Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Jerzego Zajadły (UG) Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche,
  • Zbigniewa Szmyta (UAM) Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Macieja Świerkockiego Łódź Ulissesa wydaną przez Wydawnictwo Officyna.

W wolności najważniejsza jest jej świadomość – prof. Tadeusz Kotarbiński

Uniwersytet Łódzki, na którym narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie. Wybór patrona nagrody był zatem oczywisty.
Został nim prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego – wybitny filozof i doskonały pedagog; naukowiec głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli oraz, po prostu, porządny człowiek.
Prof. Tadeusz Kotarbiński był filozofem, logikiem i etykiem, przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie był jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł Tadeusza Kotarbińskiego jest Traktat o dobrej robocie poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Więcej informacji znajduje się na stronie nagrody i Fb.

(info i zdjęcia: Centrum Komunikacji i PR UŁ)

Dodaj komentarz