Biblioteki Edytorstwo Historia książki i druku

Biblioteka Narodowa Izraela z nową kolekcją map

Biblioteka Narodowa Izraela posiada jedną z największych na świecie kolekcję map Jerozolimy i Ziemi Świętej, niektóre z nich pochodzą z XV wieku. W ostatnim czasie zbiór wzbogacił się dzięki darowiźnie kolekcjonera Howarda Goldena, który przekazał Bibliotece 466 rzadkich map z lat 1475-1800 oraz 120 ksiąg pełnych ilustracji Bliskiego Wschodu.


Wśród pereł nowej kolekcji (Kolekcja Złotych Map) ręcznie kolorowana mapa Ziemi Świętej, zwróconej na zachód, z 1593 roku. Dzieło wykonane w Antwerpii przedstawia Jerozolimę, Bazylikę Grobu Świętego i Bazylikę Narodzenia Pańskiego. Mapa powiela wydanie opublikowane w 1578 roku przez Gérarda de Jode (1511-1591) i powiększone przez jego syna Cornelisa de Jode (1568-1600). Widok Jerozolimy i ilustracje zostały narysowane według weneckiego kartografa i rytownika Fernando Bertelli (1525-1572). 

Można również wspomnieć o mapie wydrukowanej w Amsterdamie w latach dwudziestych XVIII wieku, z ilustracjami opowieści biblijnych oraz ręcznie kolorowanej Terra Promissionis (Ziemia Obiecana), zwróconej na północ i datowanej na rok 1656.

Ta wyjątkowa kolekcja rzadkich map i książek znacznie poszerza nasze zasoby map Ziemi Świętej i wzmacnia naszą pozycję w czołówce historycznych badań kartograficznych — mówi Raquel Ukeles, kierownik zbiorów Biblioteki Narodowej Izraela, dziękując za hojność Howarda i Helen Golden w imieniu biblioteki.

Prezes jerozolimskiej instytucji Oren Weinberg dodaje: To jedna z większych darowizn, jakie w ostatnim czasie otrzymała biblioteka. Te setki starożytnych i rzadkich map Ziemi Izraela są bardzo ważne i będą bardzo przydatne w badaniach historycznych, geograficznych i kartograficznych.

Trzon kolekcji map stanowią obiekty podarowane w 1975 roku przez Erana Laorę (urodził się na Słowacji i działał w tajnych służbach mocarstw alianckich, pomagając Żydom w emigracji do Ziemi Izraela; poeta, kolekcjoner). Zbiór stanowi około 1500 antycznych map Jerozolimy i Ziemi Świętej, mapy antyczne innych części świata oraz bardziej współczesne mapy Izraela i miast izraelskich (przed i po powstaniu państwa). Znajdziemy tam też mapy w językach europejskich, hebrajskim, jidysz i arabskim.


Wśród dzieł zbioru Erana Laory uwagę zwraca ręcznie kolorowana mapa Ziemi Izraela, skierowana na wschód (~ 1653). Wydrukowano w Amsterdamie z ilustracjami z opowieści biblijnych: dzieci Izraela przekraczające Jordan, zabójstwo Absaloma, namaszczenie króla Saula przez proroka Samuela, Dawid przed Goliatem itp. Opublikowane przez Joosta Hartgersa.

Wśród innych skarbów Biblioteki Narodowej Izraela kairska kolekcja rękopisów Gueniza (fascynujący wgląd w codzienne życie społeczności żydowskich w średniowieczu), Kodeks Aleppo, jeden z najstarszych i najbardziej kompletnych rękopisów Biblii hebrajskiej, pochodzący z X wieku.

(źródło ActuaLitté)

Dodaj komentarz