Konkursy Konkursy literackie

Pięć książek humanistycznych w finale Nagrody im. Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego wskazała pięć książek, spośród których zostanie wybrane najlepsze dzieło humanistyczne w Polsce wydane w 2022 roku. Werdykt poznamy 26 listopada br. podczas uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej. Od obecnej, IX już edycji tego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki, nagroda dla autora zwycięskiej pozycji została podniesiona z 50 do 70 tysięcy złotych.


Podczas tajnego posiedzenia w dniu 8 września br. w Pałacu Biedermanna w Łodzi Kapituła Nagrody wybrała pięć finałowych książek spośród 61 nadesłanych w tym roku na konkurs. Są to (w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów):

 • Prof. dr hab. Anna Róża Burzyńska Atlas anatomiczny Georga Büchnera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dr Jakub Gałęziowski Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Dr Piotr Kendziorek Filozofia wobec Zagłady. Koncepcje teorii krytycznej Martina Heideggera i poststrukturalizmu, Żydowski Instytut Historyczny
 • Prof. dr hab. Roman Kuźniar Zmierzch liberalnego porządku międzynarodowego 2011-2021, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
 • Dr hab. Mateusz Wyżga Chłopstwo. Historia bez krawata, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Prace do Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego zgłaszają uczelnie, ich jednostki organizacyjne, instytuty Polskiej Akademii Nauk, wydawnictwa i inne instytucje naukowe. Kapituła ocenia i nagradza najlepsze dzieła z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, z takich obszarów jak: filozofia, historia, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa. W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu nominowane i nagradzane były prace wybitne – mówiące o ważnych tematach w sposób oryginalny i przenikliwy.
Na konkurs ustanowiony w 2015 r. przez Uniwersytet Łódzki wpłynęło w dotychczasowych dziewięciu edycjach ponad 540 prac ze 145 polskich ośrodków naukowych. W finałach znalazło się łącznie 45 książek.

Laureaci nagrody w poprzednich edycjach – prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło, dr hab. Zbigniew Szmyt, dr Maciej Świerkocki – reprezentują doskonałość zarówno naukową, jak i warsztatową. Również w życiu codziennym udowadniają, że humanistyka to nie tylko sfera nauki, ale zarazem określona postawa etyczna i podejście do świata. Dwoje laureatów, dr hab. Dorota Sajewska i dr hab. Zbigniew Szmyt, przekazało swoje nagrody w całości lub częściowo na cele charytatywne, w tym na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Kapitułę Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego tworzą wybitni polscy naukowcy:

 • prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog z SGH i UW;
 • prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ;
 • prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury z UAM;
 • prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008-2016;
 • prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista z UŚ, rektor UŚ w latach 1996-2002;
 • prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ;
 • ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998-2004 rektor KUL, obecnie etyk z UMC-S i UW;
 • prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ (przewodnicząca Kapituły).

Patronem nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof, logik i etyk, przedstawiciel lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie był jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i został jego pierwszym rektorem. Najbardziej znanym dziełem prof. Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Więcej aktualnych informacji o konkursie, FB
(info UŁ)

Dodaj komentarz