EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

Konkurs EDYCJA 2022/2023

Organizator:

Sponsorzy:


Po raz kolejny, po rocznej przerwie, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w naszym Konkursie na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA. Z przyjemnością poznamy i zaprezentujemy na naszych łamach to, co Państwa zdaniem zasługuje na wyróżnienie wśród wydawanych publikacji.


Szukamy rzeczy nie tyle pięknych (to rzecz niewymierna) co oryginalnych, ciekawych, „edytorsko doskonałych”. Niektóre z nadesłanych przez Państwa książek zostaną zaprezentowane na łamach „Wydawcy” i stronie Konkursu na Facebooku. Tam też informować będziemy o wszelkich nowościach związanych z konkursem. Wydawca książki najpiękniejszej, zgodnie z mottem naszego konkursu – „edytorsko doskonałej”, zostanie uhonorowana nagrodami.

W imieniu swoim, magazynu „Wydawca”, portalu www.wydawca.com.pl oraz sponsorów nagród (w tym tradycyjnie już firmy Arctic Paper Polska Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca oraz Drukarni Cyfrowej SOWA) zapraszamy wszystkich wydawców do udziału w Konkursie EDYCJA. Książki (po jednym egz.) wydane w latach 2022 oraz 2023 prosimy nadsyłać na adres naszego pisma w terminie do 10.10.2023 roku.

adres redakcji:
„Wydawca”
03-130 Warszawa
ul. A. Kamińskiego 20a m. 39

Uwaga, książki można wysyłać bez jakiegoś specjalnego listu przewodniego, wystarczy napisać, że są to książki na konkurs.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Książki ocenia jury pod przewodnictwem prof. Lecha Majewskiego.
Nagradzane jest wydawnictwo. Ocenie podlega całokształt prac nad książką.


UWAGA! Z rozstrzygnięciem EDYCJI wracamy na nasze tradycyjne miejsce – Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Zapraszamy 26 paździenika, godz. 15:00, sala Wiedeń B.


Red. naczelny „Wydawcy”
Andrzej Palacz


Dodaj komentarz