Dotacje Rynek wydawniczy

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2024

2 stycznia ruszy nabór wniosków o tegoroczne Stypendia Twórcze Miasta Krakowa. Stypendia przyznawane są w dziewięciu dziedzinach na realizację konkretnych przedsięwzięć artystycznych.

W tym roku Kraków przyzna łącznie 40 stypendiów o wartości 25 tys. złotych na realizację przedsięwzięć w następujących dziedzinach:

  • film, intermedia i kultura cyfrowa
  • sztuki wizualne i street art
  • teatr i sztuki performatywne
  • taniec
  • muzyka
  • literatura
  • architektura i design
  • kultura ludowa, dziedzictwo niematerialne i opieka nad zabytkami
  • zarządzanie, edukacja i animacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju kadr kultury.

Projekty stypendialne mają być realizowane w terminie od maja do grudnia 2024 roku. Do konkursu można złożyć tylko jeden wniosek w jednej kategorii. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.

Stypendia przyznawane są od 1994 roku  osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami  na realizację  przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na terenie Krakowa. Fundatorem Stypendium jest Gmina Miejska Kraków.

Potencjalni stypendyści mogą składać wnioski w terminie od 2 do 31 stycznia 2024 roku. Wnioski można składać elektronicznie oraz drogą tradycyjną.

Więcej informacji na – czytaj.

Dodaj komentarz