Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Instytut Książki podsumowuje ostatnie 8 lat swej działalności

Od redakcji: W 2016 roku doszło do wymiany władz Instytutu Książki. Ze stanowiska dyrektora odwołany został Grzegorz Gauden (kierował IK w latach 2008-2016), a powodem miał być fatalny stan czytelnictwa w Polsce(wg ogłoszonego w 2015 roku przez BN raportu 8 proc. Polaków w 2015 roku przeczytało co najmniej jedną książkę, 37 proc więcej niż 7 tytułów). Na tym stanowisku zastąpił go Dariusz Jaworski, jego zastępcą został Krzysztof Koehler. Efekt działań? W 2022 roku 7% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę, 34% ponad 7 tytułów. To najgorszy wynik od 2015 roku. Warto dodać, że budżet wydatków bieżących IK w 2015 roku wynosił 20 205 000 zł, w 2022 roku – 46 228 000 zł (wzrost o ponad 120%).

Dziś, w przededniu nieuchronnych być może zmian, obecne kierownictwo publikuje podsumowanie swej działalności, prezentuje najważniejsze programy oraz projekty zainicjowane w tym czasie.


Spośród kilkunastu nowych inicjatyw warto przywołać największą w Europie kampanię bookstartową „Mała książka – wielki człowiek”, program wspierający kameralne księgarnie pt. „Certyfikat dla małych księgarni” czy projekt „Polska Półka”, dzięki któremu literatura polska oraz literatura o Polsce w przekładach na języki obce zagościła w większym wymiarze w bibliotekach w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Ukrainie.

Zorganizowaliśmy również z sukcesem polską prezentację w roli gościa honorowego na największych zagranicznych imprezach targowych – w Londynie, Abu Dhabi, Tajpej.

W Madrycie (niestety, z uwagi na pandemię nie doszły do skutku prezentacje w Pradze i Budapeszcie), zwiększyliśmy budżet Programu Translatorskiego ©POLAND do 5 milionów złotych, dzięki czemu corocznie ukazuje się na świecie kilkaset nowych przekładów polskich książek, zmodernizowaliśmy setki bibliotek w ramach programu Infrastruktura Bibliotek i rozwijaliśmy sieć Dyskusyjnych Klubów Książki.  Staraliśmy się, aby stare i nowe projekty i programy uzupełniały się wzajemnie, tworząc przemyślany i spójny system. Ważnym wydarzeniem, które zachwiało tradycyjnymi zasadami działania instytucji kultury, była pandemia koronawirusa. W tym okresie Instytut Książki prowadził działalność proaktywną, reagując szybko i zdecydowanie na kolejne wyzwania.

Dziś szczególnie istotne wydaje się zadbanie o czytelnictwo wśród seniorów, do których adresowany ma być program, nad którym nasze prace już trwają. Poszukujemy także ciągle nowych obszarów językowych do promocji polskiej literatury i kultury, a przed nami prezentacja w charakterze gościa honorowego na prestiżowych targach w Bolonii.

Zapraszamy do lektury raportu.

Dodaj komentarz