Biblioteki Dotacje Rynek wydawniczy

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla bibliotek i domów kultury w ramach KPO

Biblioteki w miastach od 100 do 200 tys. mieszkańców oraz domy kultury z terenu całego kraju mogą nadal składać wnioski o wsparcie w ramach Inwestycji KPO B1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Całkowity budżet przeznaczony na ten cel wynosi ponad 300 mln zł, zaś maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie to ponad 3,5 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania alokacji lub osiągnięcia wskaźników.

Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej oraz zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi alternatywami.

Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej:

Szczegółowe informacje dostępne są w „Regulaminie naboru” na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/wzmocnienie-efektywnosci-energetycznej-obiektow-lokalnej-aktywnosci-spolecznej oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

(źródło: MKiDN)

Dodaj komentarz