Poligrafia poligrafia - różne

Zaangażuj klientów, wykorzystując możliwości druku „na potrzeby własne” – (in-house printing)

W dzisiejszym zdigitalizowanym świecie angażowanie klienta okazuje się coraz trudniejsze. Dlatego, szukając sposobów na przyciągnięcie jego uwagi warto przyjrzeć się zaletom spersonalizowanych materiałów drukowanych. Można je dzisiaj tworzyć samodzielnie wewnątrz organizacji, a ułatwiają to rozwiązania przeznaczone dla druku na potrzeby własne (in-house). Inwestycja we własne systemy druku wiążę się z wyższym kosztem na początku projektu, ale w dłuższej perspektywie okazuje się ona rozwiązaniem bardziej ekonomicznym i to nie tylko w obszarze marketingu.


Specjaliści zajmujący się marketingiem obserwują coraz większe zmęczenie konsumenta jego ciągłą obecnością w przestrzeni cyfrowej. Wiele osób ogranicza logowanie do sieci, a decyzjom, by do niej wracać, towarzyszą zabiegi, które ograniczają kontakt z niepożądanym kontentem. Aż 42,7% internautów na świecie korzysta z programów blokujących reklamy, co powoduje, że cyfrowe kampanie reklamowe stają się coraz mniej efektywne[1]. Wyzwaniem dla branży marketingowej staje się więc ponowne nawiązanie kontaktu z osobami, które opuściły globalną, „cyfrową wioskę”.

Szukając sposobów na zaangażowanie klienta, firmy kierują uwagę ku narzędziom, które w dobie digitalizacji straciły na znaczeniu, ale obecnie przeżywają renesans. Mowa o technologiach pozwalających na tworzenie spersonalizowanych materiałów drukowanych.

Dlaczego warto zdecydować się na druk na potrzeby własne (in-house)

Organizacje, które decydują się na wykorzystywanie druku w komunikacji, wybierają najczęściej współpracę ze specjalistycznymi drukarniami, w Europie większość firm zleca druk kolorowy, podmiotom zewnętrznym[2]. Jednak wraz ze wzrostem kosztów operacyjnych, muszą one szukać wszelkich sposobów na to, by minimalizować wydatki. I chociaż istnieje wiele powodów, przemawiających na rzecz outsourcingu, to drukowanie in-house przynosi firmom strategiczne korzyści.

Druk in-house eliminuje czasochłonne zarządzanie procesem outsourcingu – począwszy od wyboru dostawcy, poprzez podpisywanie umów, aż do przetwarzania płatności. Skrócenie czasu produkcji prowadzi w efekcie do zwiększenia zaangażowania klientów, bo firmy zyskują większą łatwość tworzenia i szybkiej zmiany wartościowych przekazów. Bez ponoszenia dodatkowych kosztów i skomplikowanych zabiegów można perfekcyjnie dostosowywać treść i formę drukowanych produktów do konkretnej grupy odbiorców”– twierdzi Michał Młynarczyk, specjalista od druku małego formatu w Canon Polska.

Trend drukowania na potrzeby własne mógł stopniowo zyskiwać na popularności dzięki pojawianiu się urządzeń, które zapewniają uzyskiwanie wydruków wysokiej jakości bez ponoszenia dużych nakładów przeznaczonych na finansowanie drogich i produkcyjnych rozwiązań. Przez lata było to możliwe jedynie dla profesjonalnych drukarni. Dzisiaj, rozwiązania obecne np. w seriach imageRUNNER ADVANCE DX 8900 czy imagePRESS 270 pozwalają zaspakajać zróżnicowane potrzeby z zakresu druku właśnie w obszarze wydruków na potrzeby własne (in–house,) bez ponoszenia kompromisów dotyczących jakości i z utrzymaniem kosztów na niskim poziomie.

Większa opłacalność

Outsourcing druku może generować krótkoterminowe oszczędności, jednak decyzja firmy o drukowaniu we własnym zakresie może obniżyć koszty operacyjne w dłuższej perspektywie. Mimo konieczności początkowych inwestycji model in-house staje się de facto bardziej opłacalny, bo eliminuje konieczność każdorazowych opłat towarzyszących procesowi druku nowych materiałów. Model ten pozwala też na lepsze planowanie produkcji, krótszy czas zmiany kontentu, dostosowanie harmonogramów do naszych potrzeb, a zatem unikanie opóźnień.

Większe bezpieczeństwo

Za rozwiązaniem in-house przemawiają także kwestie związane z bezpieczeństwem. Materiały nie opuszczają organizacji, nie trzeba więc przyznawać podmiotom zewnętrznym praw dostępu i zbędne są umowy dotyczące poufności informacji.

Odpowiedź na faktyczne potrzeby

Drukowanie na potrzeby własne, umożliwia dostosowanie produkcji do bieżących potrzeb. Nie jesteśmy ograniczeni koniecznością druku dużych partii materiałów. Jeśli potrzebujemy tylko kilku egzemplarzy, możemy je wydrukować w krótkim czasie, bez konieczności angażowania się w skomplikowany proces składania zamówień. Drukując z uwzględnieniem bieżących potrzeb, zmniejszamy wydatki i minimalizujemy ilość wyrzucanych materiałów.

Szybkie aktualizacje

Druk in-house pozwala na szybką zmianę zawartości dokumentów: Możemy łatwo i szybko aktualizować treści, zmieniać dane lub poprawiać błędy. Takie aktualizacje w przypadku korzystania z zewnętrznego dostawcy są albo w ogóle niemożliwe albo bardzo kosztowne.

Uniezależnienie od łańcucha dostaw

Drukowanie na potrzeby własne, wewnątrz organizacji, minimalizuje też ryzyko przerw związanych z problemami podmiotów, które zaangażowane są w produkcję i dostawy. Pandemia pokazała, jak ważne jest uniezależnienie się od łańcucha dostaw.

Uzupełniające się systemy

Komunikacja cyfrowa będzie ciągle odgrywać dominującą rolę w angażowaniu klientów. Mimo to, kampanie ograniczone do digitalu nie będą w stanie zaspakajać potrzeb wszystkich grup docelowych.. Nie oznacza to jednak, że firmy muszą wybierać między inwestowaniem w technologie cyfrowe a druk. Obie te sfery należy postrzegać jako wzajemnie uzupełniające się systemy. Druk to bez wątpienia okazja dla firm, by nawiązać ponownie kontakt z klientami, którzy postanowili ograniczyć swoją obecność w cyfrowej przestrzeni i zwiększyć ich zaangażowanie. Natomiast decyzja o drukowaniu in-house może zaowocować większą kontrolą firmy nad całym procesem komunikacji i zwiększyć jej elastyczność.


[1] Hootsuite 2022 Digital Trends Report
[2] KeyPoint Intelligence ODS Primary Research

(info ON BOARD THINK KONG / ECCO Network)

Dodaj komentarz