Dotacje Rynek wydawniczy

Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2024

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Czasopisma” na lata 2024-26. Wielkość dotacji został zwiększona o jedną trzecią – z 2,8 milionów na 3,7 miliona zł. W ramach programu przyznano 79 dotacji.

Szesnaście podmiotów przez trzy lata ma dostać po minimum 100 tys. zł. W tej grupie są wydawcy „Tygodnika Powszechnego” (231 tys. zł przez trzy lata na bezpłatny dodatek „Książki w Tygodniku”) oraz „Pisma. Magazynu Opinii” (225 tys. zł).

Grantów nie uzyskały m.in. dotowane w poprzednich konkursach Fronda PL (na czasopisma internetowe “Lux”), Instytut Gość Media (na dodatek „Mały Gość” i cykl „Patroni”), Wnet (na „Kurier Wnet” w br.), Fundacji „Civitas Christiana” (na kwartalnik „Civitas Christiana”), Biały Kruk (na czasopismo „Wpis – Wiara, Patriotyzm i Sztuka” w br.) oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (na czasopismo „Bez Wierszówki”).


Wyniki naboru znaleźć można pod adresem:
https://www.gov.pl/web/kultura/wyniki-naboru-czasopisma-2024


Dotacje powyżej 100 tys. zł w programie „Czasopisma” na lata 2024-26:

 • Fundacja Ośrodka KARTA: po 135 tys. zł rocznie w latach 2026-28 na wydawanie kwartalnika “Karta” nr 118–129,
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne “Kolegium Gdańskie”: 121,5 tys. zł w 2024 roku na wydanie „Przeglądu Politycznego”,
 • Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego: 2015 tys. zł w 2024 roku na wydanie 4 numerów kwartalnika „Kronos. Metafizyka Kultura Religia” i prowadzenie elektronicznej wersji pisma,
 • Fundacja Akademia Humanistyczna: po 39 tys. zł rocznie w latach 2026-28 na wydanie 3 numerów rocznika “Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej”,
 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego: 105 tys. zł w 2024 roku na wydanie sześciu numerów czasopisma “Didaskalia” oraz jednego numeru anglojęzycznego,
 • Górnośląskie Towarzystwo Literackie: 105 tys. zł w 2024 roku na publikację 12 nakładów miesięcznika kulturalnego „Śląsk”,
 • Arcana: po 55,5 tys. zł w 2026 i 2027 roku na wydawanie dwumiesięcznika „Arcana” w formie papierowej i elektronicznej,
 • Fundacja Kino: po 105 tys. zł w latach 2026-28 na wydawanie miesięcznika „Kino”,
 • Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: po 102,9 tys. zł w latach 2026-28 na wydawanie czasopisma „Nowa Europa Wschodnia” w wersji papierowej i cyfrowej,
 • Oficyna wydawnicza „Mówią wieki”: 105 tys. zł w 2024 roku na wydawanie magazynu „Mówią wieki”,
 • Dom Spotkań z Historią: po 105 tys. zł w latach 2026-28 na wydawanie i rozwój magazynu „Dwutygodnik”,
 • Tygodnik Powszechny: po 77 tys. zł w latach 2026-28 na bezpłatny dodatek „Książki w Tygodniku”,
 • Dom Kultury Śródmieście w Warszawie: po 75 tys. zł w latach 2026-28 wydawanie kwartalnika „Tekstualia” w wersji papierowej i elektronicznej,
 • Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: po 71,8 tys. zł w latach 2026-28 na wydawanie czasopisma „New Eastern Europe” w wersji papierowej i cyfrowe – Fundacja Teatr Nie-Taki: po 52,7 tys. zł w 2024 i 2025 roku na wydanie 6 numerów czasopisma “Nietak!t”,
 • Fundacja Pismo: po 75 tys. zł w latach 2026-28 na publikacje papierowego i cyfrowego wydania miesięcznika „Pismo. Magazyn Opinii”.

W przypadku, gdy złożony przez wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania.

Odwołania należy składać w terminie do dnia 24 marca 2024 r.

Kontakt:
Karolina Nowak – tel. 12 61-71-908, e-mail: k.nowak@instytutksiazki.pl

Dodaj komentarz