Najlepsze książki/plebiscyty

Znamy tytuły książek-finalistek 3. Nagrody im. Marcina Króla

Książki Renaty Lis, Jacka Sokołowskiego, Magdy Szcześniak, Jana Tokarskiego oraz pracę zbiorową „Umówmy się na Polskę” zakwalifikowano do finału konkursu o 3. Nagrodę im. Marcina Króla. Laureata poznamy 23 maja.

Kapituła Nagrody im. Marcina Króla wybrała 5 książek-finalistek 3. edycji Nagrody za najlepszą książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, wprowadzającą nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia. Książkę-laureatkę, której autor otrzyma 50 tys. zł, poznamy 23 maja – czytamy w informacji Fundacji im. Stefana Batorego.

A oto nominowane książki:

  • „Umówmy się na Polskę”, Praca zbiorowa pod red. Macieja Kisilowskiego i Anny Wojciuk pt. (Znak, Kraków 2023)
  • „Moja ukochana i ja”, Renata Lis (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2023)
  • „Transnaród. Polacy w poszukiwaniu politycznej formy”, Jacek K. Sokołowski (Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2023)
  • „Poruszeni. Awans i emocje w socjalistycznej Polsce” , Magda Szcześniak (Krytyka Polityczna, Warszawa 2023)
  • „W cieniu katastrofy. »Encounter«, Kongres Wolności Kultury i pamięć XX wieku”, Jana Tokarski (Znak, Kraków 2023).

Ustanowiona w styczniu 2022 Nagroda im. Marcina Króla, filozofa polityki i historyka idei, wieloletniego członka Rady Fundacji im. Stefana Batorego, przyznawana jest co roku za najlepszą książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, wprowadzającą nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia.

Nagroda wspierać ma rozwój debaty publicznej poprzez zachętę do: pogłębionej refleksji nad zjawiskami i trendami współczesności oraz wyzwaniami przyszłości; tworzenia nowych idei i prób opisu rzeczywistości; poszukiwania odpowiedzi na kryzys demokracji i wartości demokratycznych; poszerzania przestrzeni intelektualnego dyskursu ponad podziałami.

W skład Kapituły Nagrody im. Marcina Króla wchodzą: Agata Bielik-Robson, University of Nottingham, Przemysław Czapliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; Dariusz Gawin, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie; Iwona Jakubowska-Branicka, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; Zofia Król, „Dwutygodnik”, Warszaw; Elżbieta Matynia, New School for Social Research w Nowym Jorku; Zbigniew Nosowski, „Więź”, Warszawa; Andrzej Rychard – przewodniczący kapituły, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego; Henryk Woźniakowski, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Kraków.

Dodaj komentarz