Rynek wydawniczy

Dotacja na książki o tańcu – ruszył nabór do programu

Ruszył nabór do tegorocznej edycji Programu Wydawniczego prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Program ma na celu popularyzację tańca oraz zwiększenie w Polsce liczby publikacji na jego temat. Do zdobycia jest nawet 30 tysięcy złotych. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub statutową w zakresie wydawniczym (z wyłączeniem instytucji kultury współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Przedmiotem dofinansowania mogą być pierwsze wydania książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny tańca, w tym również tłumaczenia utworów obcojęzycznych oraz publikacje dla dzieci i młodzieży.

Do udziału w programie zachęca dyrektor NIMiT-u, Paula Lis-Sołoducha:

– Obserwowany w Polsce od kilkunastu już lat wzrost zainteresowania tańcem nie znajduje odzwierciedlenia w liczbie ukazujących się tytułów poświęconych tej dziedzinie. Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę bardzo często muszą korzystać z publikacji w językach obcych, brakuje między innymi opracowań dotyczących polskich twórców sztuki tańca, książek dla dzieci i młodzieży. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca od 2013 roku wspiera wydawnictwa i współpracujących z nimi autorów, aby zachęcić ich do publikowania naukowych i popularnonaukowych książek o tańcu. Dzięki dofinansowaniu stopniowo co roku wzrasta liczba dostępnych tytułów, a kolejne wydawnictwa przekonują się, że warto tę dziedzinę popularyzować.

Planowany budżet Programu Wydawniczego wynosi 60 tysięcy złotych. Jeden projekt może uzyskać maksymalne dofinansowanie 30 tysięcy złotych. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.

Termin nadsyłania wniosków upływa 5 maja 2024 roku o godz. 23.59. Wyniki zostaną ogłoszone 22 maja 2024 roku, a dofinansowane publikacje muszą zostać wydane do 30 listopada 2024 roku.

Zgłoszone prace zostaną ocenione przez powołaną w tym celu komisję złożoną z ekspertów zewnętrznych. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu podejmie dyrektor NIMiT-u po uwzględnieniu rekomendacji komisji.

Szczegółowe informacje o Programie Wydawniczym dostępne są na stronie internetowej NIMiT:

Pytania dotyczące Programu Wydawniczego proszę kierować do koordynatorki projektu, Karoliny Bilskiej (tel. 785 410 000; e-mail program.wydawniczy@nimit.pl)

(info NIMiT)

Dodaj komentarz