Konkursy Konkursy literackie

Konkurs im. Kotarbińskiego – przedłużony termin zgłoszeń

Termin zgłaszania prac do X jubileuszowej edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, organizowanego przez Uniwersytet Łódzki, został przedłużony do 31 maja 2024 r.


Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, inne instytucje naukowe, a także wydawnictwa. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2023 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca września 2024 r. Autor pozycji, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 70 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi 1 grudnia 2024 roku podczas uroczystej gali w Łodzi.

Prace na konkurs można zgłaszać do 31 maja 2024 r.:
– pocztą na adres: Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź,
– elektronicznie na e-mail: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl.

Regulamin konkursu

Więcej informacji na temat konkursuPatron nagrody
Prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof, logik i etyk. Był przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł prof. Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

(info Uniwersytet Łódzki)


Dodaj komentarz