Poligrafia Sekcja Poligrafów SIMP

Posiedzenia Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP – 7 czerwca 2020

Nie tradycyjnie w Warszawie, w siedzibie NOT na Czackiego, ale wirtualnie – przed monitorami komputerów rozsianych po całej Polsce odbyło sie zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. Poprzez sieć Skype łączyli się z Inowrocławia Tadeusz Chęsy, z Bydgoszczy Andrzej Szefer, z Lublina Ryszard Trojanowski i Tadeusz Filipek, z Poznania Lidia Matuszak (prezes Korporacji Poligrafów Poznańskich ,z Warszawy Zbigniew Chwedczuk, Andrzej Jabłoński, Janusz Kopacz, Andrzej Palacz, Bogdan Wyrzykowski, z Wrocławia Adam Zindulski.


Przedstawiciele kół krótko zreferowali działania swych ośrodków w ostatnich miesiącach – działania z konieczności b. ograniczone. Miedzy innymi kol. A. Palacz przedstawił stan prac na tegorocznym Rankingiem Polskich Drukarń Dziełowych oraz przygotowania do Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, gdzie tradycyjnie Sekcja Poligrafów SIMP organizuje seminarium poligraficzne dla młodzieży oraz rozstrzygany jest Ranking. Zaznaczy, że wymagania Sanepidu dot. przestrzegania zasad walki z pandemią, w znacznym stopniu ograniczą tegoroczny przebieg wielu spotkań. Sytuacja na tyle jest dynamiczna, że nie wiadomo, czy odbędą się Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, choć kierownictwo Targów jest przygotowane na ich przeprowadzenie.

Głównym tematem spotkania było omówienie sytuacji krajowego rynku poligraficznego w dobie pandemii i jego perspektyw na najbliższe lata. W ocenie zebranych, polski rynek poligraficzny całkiem nieźle radzi sobie w ostatnich miesiącach – drukarnie szybko dostosowały się do nowych warunków, do maksimum ograniczają koszty produkcji, zmieniają organizację pracy. Wydaje sie, że z sytuacji skutków pandemii wyjdą obronna rękę, choć prawdopodobnie nie da się uniknąć bankructw lub przejęć zakładów.

Najlepiej w nowej rzeczywistości radzą sobie drukarnie o wysokiej technice i technologii, ugruntowanej pozycji na rynku oraz ze znaczącym udziałem produkcji na eksport. W korzystnej sytuacji znajdują się zakłady specjalizujące się w druku opakowań.

Informacja kol. Andrzeja Szefera o ogłoszeniu upadłości spółki Media Magizines (b. Orkla) wywołała dyskusję na temat przyszłości drukarń gazetowych. Zdania były rozbieżne: wciąż spadające nakłady gazet oraz odchodzenie reklamodawców od tradycyjnych, papierowych form reklamy na rzecz m.in. internetu (proces ten przyspieszył koronawirus) prowadzi do likwidacji tego typu nośnika informacji, a tym samym wymusza zamykanie drukarń specjalistycznych; drukarnie gazetowe pozostaną bez możliwości rozwoju, jednak utrzymają się z uwagi na charakter i możliwości elastyczności produkcji. Natomiast nadwyżkę mocy produkcyjnych drukarnie wykorzystają do druku wszelkiego rodzaju materiałów marketingowych.
Kolejne posiedzenie Zarząd Sekcji Poligrafów SIMP wstępnie zaplanowano na wrzesień 2020

(ap)

Dodaj komentarz