Konkursy literackie Najlepsze książki/plebiscyty Rynek wydawniczy

Wawrzyn – Literacka Nagroda Warmii i Mazur przyznana

Znamy wyniki tegorocznej Literackiej Nagrody Warmii i Mazur Wawrzyn 2019 – nagrodę główną otrzymał Bogdan Pniewski za książkę Nóż w plecy, czyli wspomnienia muzykantów. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 29 października w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Autor książki Nóż w plecy, czyli wspomnienia muzykantów przywołuje zapomniany nieco świat muzyków, którzy grywali kiedyś na wiejskich potańcówkach i podmiejskich sylwestrach w okolicach Elbląga, świat kolorowy, czasem brutalny. W tym świecie dosadne ludowe przyśpiewki współbrzmiały z big beatowymi hitami, a każda impreza była przygodą.

Nagrodą Czytelników uhonorowano Andrzeja Zubkowicza za książkę W uchu pamięci. Przyznano również wyróżnienie honorowe za szczególne walory edytorskie i poznawcze wydawnictwu Cirut design za projekt, skład i przygotowanie do druku publikacji Malarstwo Warmińskiego Lasu Henryka Ciruta.

Literacka Nagroda Warmii i Mazur Wawrzyn przyznawana jest corocznie od 2005 roku przez Kapitułę działającą przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zainicjowana została przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Czytelniczego działającego przy WBP w Olsztynie. Do konkursu zgłaszane są książki biograficznie, tematycznie lub twórczo związane z regionem. Prawo zgłoszenia mają dziennikarze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, instytucje kultury i czytelnicy. Dodatkowo przyznawany jest też “Wawrzyn Czytelników”. Jej laureat wyłaniany jest głosami telewidzów olsztyńskiego oddziału TVP, słuchaczy Radia Olsztyn oraz czytelników Gazety Olsztyńskiej. Patronat Honorowy nad nagrodą sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

A oto książki  nominowane:

  • Początek, koniec, hot-dogi Kacpra Kotulaka, Wydawnictwo Gmork Świątkowska Ryba
  • Gigusie Jakuba Michalczeni, Korporacja Ha!art
  • Nóż w plecy, czyli wspomnienia muzykantów Bogdana Pniewskiego, Novae Res
  • Moje Crow River Stanisława Raginiaka, Wydawnictwo Horyzont Idei
  • W uchu pamięci Andrzeja Zubkowicza, Oficyna Wydawnicza Retman

(źródło Wojewódzka Bibliotek Publiczna w Olsztynie)

2 thoughts on “Wawrzyn – Literacka Nagroda Warmii i Mazur przyznana

Dodaj komentarz