Ludzie polskiej poligrafii

Historia jednej fotografii – kto jest na tym zdjęciu?

Drobinka po drobince odtwarzamy historię polskiej poligrafii. Oto zdjęcie chyba z lat 60. ubiegłego wieku. Kto na nim jest i gdzie zostało zrobione? Prosimy o pomoc naszych czytelników.

Kogo już rozpoznaliśmy?

Nr 1. Leonard Szafrański (?) (czytaj niżej)

Nr 3.  Inż. Władysław Tacikowski
Autor słowników poligraficznych i współautor podręczników. W latach 1956-68 kierownik warsztatów szkolnych Warszawskiej Szkoły Poligraficznej oraz nauczyciel chemii i materiałoznawstwa. Redaktor „Poligrafiki”.

6. Apolinary Brodecki (1919-2016)
Poligraf i wydawca – red. naczelny “Poligrafiki”.,

7. Feliks Sikora
Dyrektor drukarni “Dom Słowa Polskiego” w latach 1961-74.

9. Porębski (imię?)
Introligator.

11. Roman Tomaszewski (1921-1992)
Wydawca, poligraf, bibliofil.

12. Stefan Kopacz (1913-1973)
M.in. kier. działu technicznego SP “Czytelnik”, dyr Techniczny DNT, pracownik CLP, kierownik Działu Kontroli Jakości w Zjednoczeniu Przemysłu Poligraficznego.


Uwagi od naszych czytelników:

Nr 1 na fotografii z bardzo dużym prawdopodobieństwem to p. Leonard Szafrański, ur. w 1890 r., był przed wojną zarządzającym drukarnią M. Arcta, był w zarządzie Kierografu (w którym był też W. Tacikowski) , w 1931 został prezesem Kierografu, w latach 50-tych pracował w Domu Słowa Polskiego. Moja rodzina ma sporo zdjęć z nim, gdyż był bliskim współpracownikiem i kolegą mojego pradziadka przed wojną, ale na moich zdjęciach jest 40 lat młodszy. Jednakże podobieństwo jest na tyle duże, że widać że to on. Zmarł chyba w 1964 – przeglądając bazę nekrologów warszawskich znalazłam wpis: “Leonard Szafrański 1964 r.” To by wskazywało na datę tego zdjęcia nie później niż 1964. 
(…)

Z poważaniem Eliz Mathia

5 thoughts on “Historia jednej fotografii – kto jest na tym zdjęciu?

  1. nr 3. – inż. Władysław Tacikowski
    Autor słowników poligraficznych i współautor podręczników. W latach 1956–1968 kierownik warsztatów szkolnych Warszawskiej Szkoły Poligraficznej oraz nauczyciel chemii i materiałoznawstwa. Redaktor „Poligrafiki”.

Dodaj komentarz