Ludzie polskiej poligrafii

Historia jednej fotografii – kto jest na tym zdjęciu?

Drobinka po drobince odtwarzamy historię polskiej poligrafii. Oto zdjęcie chyba z lat 60. ubiegłego wieku. Kto na nim jest i gdzie zostało zrobione? Prosimy o pomoc naszych czytelników.

Kogo już rozpoznaliśmy?

Nr 3.  Inż. Władysław Tacikowski
Autor słowników poligraficznych i współautor podręczników. W latach 1956-68 kierownik warsztatów szkolnych Warszawskiej Szkoły Poligraficznej oraz nauczyciel chemii i materiałoznawstwa. Redaktor „Poligrafiki”.

6. Apolinary Brodecki (1919-2016)
Poligraf i wydawca – red. naczelny „Poligrafiki”.,

7. Feliks Sikora
Dyrektor drukarni “Dom Słowa Polskiego” w latach 1961-74.

9. Porębski (imię)
Introligator.

11. Roman Tomaszewski (1921-1992)
Wydawca, poligraf, bibliofil.

12. Stefan Kopacz (1913-1973)
M.in. kier. działu technicznego SP „Czytelnik”, dyr Techniczny DNT, pracownik CLP, kierownik Działu Kontroli Jakości w Zjednoczeniu Przemysłu Poligraficznego.

4 thoughts on “Historia jednej fotografii – kto jest na tym zdjęciu?

  1. nr 3. – inż. Władysław Tacikowski
    Autor słowników poligraficznych i współautor podręczników. W latach 1956–1968 kierownik warsztatów szkolnych Warszawskiej Szkoły Poligraficznej oraz nauczyciel chemii i materiałoznawstwa. Redaktor „Poligrafiki”.

Dodaj komentarz