Ludzie polskiej poligrafii Poligrafia

“Historia jednej fotografii” – dyrektorzy drukarń warszawskich

Drobinka po drobince odtwarzamy historię polskiej poligrafii.

A oto zdjęcie i fragment listu, jaki otrzymaliśmy od naszej czytelniczki:

(…) Załączam fotografię wykonaną pod koniec lat 20-tych lub początku 30-tych, lecz nie później niż w 1932 r. Teczka podpisana “Dyrektorzy drukarni warszawskich” (…) mam zidentyfikowane tylko 3 osoby: siedzą drugi od lewej Wacław Zajączkowski, trzeci od lewej Leonard Szafrański i piąty od lewej Roman Mathia.
A może państwo są w stanie zidentyfikować więcej osób z mojej fotografii?

Z poważaniem Eliza Mathia

A oto fragment kolejnego listu

Wydaje mi się, iż fotografia była wykonana na corocznym zebraniu Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficznych (Kierograf) w 1931 r. w Warszawie, ewentualnie na takim samym zebraniu, tyle że w 1930 r. Po odnalezieniu listy uczestników zarządu na tych zebraniach w przedwojennych gazetach codziennych oraz po znalezieniu zdjęć niektórych osób w Internecie, typuję trzy dodatkowe osoby na zdjęciu:

  • 1. Stefan Jakub Sobolewski 1901-1940, dyrektor Drukarni Polskiej, żołnierz rezerwy, zginął w Katyniu.
  • 9. Władysław Tacikowski 1900-1983, który również figuruje na państwa fotografii z lat 60-tych.
  • 16. Stanisław Orłowski 1873-1952, przed wojną dyrektor drukarni Galewski i Dau.


Kogo już rozpoznaliśmy?

Nr 1. Stefan Jakub Sobolewski (?) (1901-1940), dyrektor Drukarni Polskiej, rezerwowy żołnierz, zginął w Katyniu.

9. Władysław Tacikowski (1900-1983(

14.  Wacław Zajączkowski.

15. Leonard Szafrański.

16. Stanisław Orłowski (?) (1873-1952), przed wojną dyrektor drukarni Galewski i Dau.

17. Roman Mathia (m.in. dyrektor drukarni i zakładów graficznych “Kurjera Porannego”, autor podręczników do składu ręcznego, współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika “Grafika).

One thought on ““Historia jednej fotografii” – dyrektorzy drukarń warszawskich

Dodaj komentarz