Historia książki i druku

Zbiory opowieści. Miniserial Muzeum Literatury

Muzeum to nie tylko wystawy, wernisaże, pokazy. Prawdziwe tajemnice kryją się w magazynach. Książki, rękopisy, fotografie, dzieła sztuki, zabytkowe meble, ale i rzeczy codziennego użytku – milczący świadkowie zwyczajnych i dramatycznych wydarzeń, strażnicy pamięci o kolejnych właścicielach i czasach, które minęły. Nasze najcenniejsze zbiory opowieści. To właśnie im Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza poświęciło nową serię filmów. Każdy z jedenastu odcinków cyklu opowie o jednym z przedmiotów przechowywanych w magazynach poszczególnych działów. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce 11 lutego br.


Odcinek pierwszy: Pan Tadeusz z pieskami

Na trzecim piętrze zabytkowej kamienicy z widokiem na Rynek Starego Miasta mieści się jedna z najpiękniejszych warszawskich czytelni oraz biblioteka Muzeum Literatury – miejsce przechowywania księgozbiorów pisarzy, egzemplarzy z dedykacjami autorskimi i marginaliami, rzadkich wydań i pierwodruków oraz cenne egzemplarze książek zabytkowych. Biblioteka Muzeum Literatury, ze względu na swojego patrona, gromadzi wiele cennych wydań Pana Tadeusza – jeden z nich stał się bohaterem premierowego odcinka serii. Ten niezwykły egzemplarz trafił do zbiorów wraz księgozbiorem Juliana Tuwima. O wyjątkowości wydania stanowi jego okładka: na świecie istnieją prawdopodobnie tylko trzy takie egzemplarze. Skąd pochodzi jego nazwa oraz dlaczego książka jest tak niezwykle rzadka? O Panu Tadeuszu z pieskami opowie kustosz Martyna Replin-Bala.


Zbiory Muzeum Literatury

Jednym z kluczowych zadań Muzeum Literatury jest gromadzenie obiektów związanych z polskim środowiskiem literackim. Główny kierunek budowania kolekcji to literatura polska XIX i XX wieku.

O wyjątkowości zbiorów Muzeum stanowi ich różnorodność. W magazynach kryją się rękopisy, autorskie maszynopisy, księgozbiory, fotografie, pamiątki, dzieła sztuki, materiały audiowizualne oraz archiwalia i artefakty.

Fundament zbiorów Muzeum stanowi bogata kolekcja związana z Adamem Mickiewiczem. Szczególne zainteresowanie tym poetą jest wynikiem historii instytucji, która w swoich początkach była Muzeum biograficznym Mickiewicza. Zbiory te stanowią dziś jeden z najpoważniejszych materiałów do badań nad epoką romantyzmu i dziełem Mickiewicza.

Wśród najcenniejszych zbiorów literackich znajdują się rękopisy po Stefanie Żeromskim i Henryku Sienkiewiczu. Muzeum przechowuje także kolekcje rękopisów, pamiątek, fotografii i księgozbiorów po Julianie Tuwimie, Brunonie Schulzu, Konstantym I. Gałczyńskim, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Julianie Przybosiu, Władysławie Broniewskim, Marii Dąbrowskiej, Mironie Białoszewskim, Tadeuszu Różewiczu, Stanisławie Grochowiaku. Dział Dokumentacji Fotograficznej gromadzi ikonografię literacką, na którą składają się wizerunki pisarzy, osób z ich rodzin i kręgu czy ilustracje ich twórczości. Do najcenniejszych kolekcji należą albumy fotografii ze spuścizny po Józefie Mickiewiczu, synu Adama, zbiór ikonografii związanej z Juliuszem Słowackim oraz portrety Henryka Sienkiewicza i jego rodziny. Największe kolekcje fotografii związane są z takimi nazwiskami jak Witold Gombrowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Melchior Wańkowicz czy August Zamoyski.

Poza archiwami literackimi Muzeum posiada także kolekcje sztuki skupionej wokół dzieł epoki romantyzmu i Młodej Polski. W magazynach Działu Sztuki przechowywana jest największa na świecie kolekcja dzieł plastycznych Brunona Schulza, w tym jedyny zachowany obraz olejny artysty.
W zbiorach znajduje się także bogate archiwum nagrań audiowizualnych będące bazą wywiadów z czołowymi postaciami literatury polskiej.

(info Muzeum Literatury)