Historia książki i druku

Zbiory opowieści. Miniserial Muzeum Literatury – „Niewiarygodne zielniki Elizy Orzeszkowej!”

Muzeum to nie tylko wystawy, wernisaże, pokazy. Prawdziwe tajemnice kryją się w magazynach. Książki, rękopisy, fotografie, dzieła sztuki, zabytkowe meble, ale i rzeczy codziennego użytku – milczący świadkowie zwyczajnych i dramatycznych wydarzeń, strażnicy pamięci o kolejnych właścicielach i czasach, które minęły. Nasze najcenniejsze zbiory opowieści. To właśnie im Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza poświęciło serię filmów. Każdy z jedenastu odcinków cyklu opowie o jednym z przedmiotów przechowywanych w magazynach poszczególnych działów.


Wszyscy dobrze znamy opisy przyrody Elizy Orzeszkowej, jednak nie jest powszechnie znany fakt, że miłość do przyrody wyrażała nie tylko piórem. Ucieczkę od przygnębiającej rzeczywistości znalazła na łąkach nad Niemnem. Jej pasją stały się rośliny. Przyjaźniła się z wiejskim zielarkami, botanikami etnologami. Przez lata tworzyła zielniki i albumy florystyczne o wartości naukowej i artystycznej. Zbieranie, suszenie i opisywanie roślin nie było jedynie formą odskoczni od codzienności, wiązało się także z poglądami pisarki na kwestie literackie, kulturowe i społeczne.

„Pani od przyrody” to piąty odcinek miniserialu Muzeum Literatury „Zbiory opowieści”, który prezentuje zachowane w magazynach muzeum albumy florystyczne autorstwa Elizy Orzeszkowej – pisarki zafascynowanej etnobotaniką, feministki i pozytywistki wrażliwej na los grup marginalizowanych, która już pod koniec XIX wieku przeczuwała jak ważne jest bezkonfliktowe i harmonijne funkcjonowanie człowieka z naturą


Zbiory Muzeum Literatury

Jednym z kluczowych zadań Muzeum Literatury jest gromadzenie obiektów związanych z polskim środowiskiem literackim. Główny kierunek budowania kolekcji to literatura polska XIX i XX wieku.

O wyjątkowości zbiorów Muzeum stanowi ich różnorodność. W magazynach kryją się rękopisy, autorskie maszynopisy, księgozbiory, fotografie, pamiątki, dzieła sztuki, materiały audiowizualne oraz archiwalia i artefakty.

Fundament zbiorów Muzeum stanowi bogata kolekcja związana z Adamem Mickiewiczem. Szczególne zainteresowanie tym poetą jest wynikiem historii instytucji, która w swoich początkach była Muzeum biograficznym Mickiewicza. Zbiory te stanowią dziś jeden z najpoważniejszych materiałów do badań nad epoką romantyzmu i dziełem Mickiewicza.

Wśród najcenniejszych zbiorów literackich znajdują się rękopisy po Stefanie Żeromskim i Henryku Sienkiewiczu. Muzeum przechowuje także kolekcje rękopisów, pamiątek, fotografii i księgozbiorów po Julianie Tuwimie, Brunonie Schulzu, Konstantym I. Gałczyńskim, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Julianie Przybosiu, Władysławie Broniewskim, Marii Dąbrowskiej, Mironie Białoszewskim, Tadeuszu Różewiczu, Stanisławie Grochowiaku. Dział Dokumentacji Fotograficznej gromadzi ikonografię literacką, na którą składają się wizerunki pisarzy, osób z ich rodzin i kręgu czy ilustracje ich twórczości. Do najcenniejszych kolekcji należą albumy fotografii ze spuścizny po Józefie Mickiewiczu, synu Adama, zbiór ikonografii związanej z Juliuszem Słowackim oraz portrety Henryka Sienkiewicza i jego rodziny. Największe kolekcje fotografii związane są z takimi nazwiskami jak Witold Gombrowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Melchior Wańkowicz czy August Zamoyski.

Poza archiwami literackimi Muzeum posiada także kolekcje sztuki skupionej wokół dzieł epoki romantyzmu i Młodej Polski. W magazynach Działu Sztuki przechowywana jest największa na świecie kolekcja dzieł plastycznych Brunona Schulza, w tym jedyny zachowany obraz olejny artysty.
W zbiorach znajduje się także bogate archiwum nagrań audiowizualnych będące bazą wywiadów z czołowymi postaciami literatury polskiej.

(info Muzeum Literatury)

Dodaj komentarz