Analizy/podsumowania Rynek za granicą Zagranica

Ukraiński rynek wydawniczy – ogromny spadek produkcji książek w 2019 roku

Wg Alexsandra Afonina, szefa Ukraińskiego Stowarzyszenia Wydawców i Księgarzy, rok 2020 był fatalny dla rynku książki na Ukrainie.

Spadek produkcji książek w 2020 r. – mówi Afonin – wyniósł około 31% pod względem liczby tytułów i 58% pod względem całkowitego nakładu w porównaniu z rokiem 2019. Średni nakład książek spadł z 1500 egzemplarzy do 800 lub 900 egzemplarzy. Sprzedaż książek on-line, która wzrosła o 35 do 40 procent, nie mogła pokryć ponad 50 procent strat wynikających ze sprzedaży fizycznej. W tej sytuacji niewiele pomogło wparcie państwa dla wydawców [82 milionów hrywien (2,9 miliona USD) dla 98 wydawców], podobno około 48 milionów hrywien (1,7 miliona USD) przeznaczone na zakup książek w celu uzupełnienia zasobów bibliotecznych.

Duży wpływ na sytuacje rynku wydawniczego na Ukrainie ma konkurencja z książką w języku rosyjską. Wiele tych książek funkcjonuje w nielegalnym obiegu, a niektóre z nich są drukowane w granicach Ukrainy. Wg Afonina w ciągu ostatnich trzech lat ilość takich pirackich kopii rosyjskich książek wzrosła do blisko 40 procent ogólnej wielkości przemysłu wydawniczego.
Wg Stowarzyszenia piraci do druku używają papieru niskiej jakości, co pozwala im kalkulować ceny nawet o 60 procent niżej od książek legalnie importowanych. O 40 procent niższe są też koszty w stosunku do książek publikowanych w kraju przez ukraińskich wydawców.

Organa ścigania nie są zainteresowane przeciwdziałaniem tej sytuacji.
(źródło Publishing Perspectives)

Dodaj komentarz