Konkursy Konkursy literackie

Nominacje do Nagrody Literackiej im. J. Tuwima 2021

Festiwal Puls Literatury ogłosił nazwiska nominowanych do Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima, przyznawanej przez Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, a ufundowanej przez Urząd Miasta Łodzi. W 2021 roku nominowani zostali: Inga Iwasiów, Ewa Kuryluk i Paweł Sołtys.


Laureata lub laureatkę poznamy 18 grudnia o godz. 18.00 w trakcie Gali Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima w kompleksie Monopolis.

Nominowanych wybrało jury w składzie: Barbara Piegdoń-Adamczyk (przewodnicząca jury), Kacper Bartczak, Anna Marchewka, Maciej Robert (sekretarz Nagrody), Maciej Świerkocki.


Nagroda Literacka im. J. Tuwima przyznawana jest „żyjącej pisarce lub pisarzowi polskiemu za twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych – w rozumieniu dzieła lub kilku dzieł. Twórczość Laureata Nagrody powinna otwierać nowe obszary dialogu oraz charakteryzować się ambicją diagnozowania i zmieniania rzeczywistości, wrażliwością społeczną i humanistyczną”.

Laureat nagrody otrzymuje statuetkę zaprojektowaną przez Zofię Lisiewicz oraz czek na 50 000 złotych. Pierwszą laureatką, po wznowieniu Nagrody w 2013 r., została Magdalena Tulli. Kolejni laureaci to: Hanna Krall, Jarosław Marek Rymkiewicz, Michał Głowiński, Ewa Lipska i Izabela Morska (Filipiak), Małgorzata Szejnert i Wojciech Nowicki.

(źródło: Dom Literatury w Łodzi)


One thought on “Nominacje do Nagrody Literackiej im. J. Tuwima 2021

Dodaj komentarz