Różne Rynek wydawniczy

Laureaci Nobla z listem poparcia dla Ukrainy

Portal “Ukrainskaja prawda” publikuje list poparcia dla Ukrainy, podpisany przez 159 laureatów Nagrody Nobla. Apel podpisali m.in. Elfriede Jelinek Muller, Orhan Pamuk.


“Подібно до того, як нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році (використовуючи подібні трюки та фальшиві провокації) та на Радянський Союз у 1941, уряд Російської Федерації під проводом президента Путіна розпочав необґрунтовану військову агресію – ніщо інше як війну – проти сусідньої держави, України.

Тут ми ретельно добираємо слова, оскільки не віримо, що російський народ грає свою роль у цій агресії.

Усі разом ми засуджуємо ці військові дії та заперечення президентом Путіним самої легітимності існування України. Завжди є мирний шлях розв’язання суперечок.
Російське вторгнення грубо порушує Статут ООН, який каже, що “Всі члени мають утримуватися у своїх міжнародних стосунках від загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави”.
Воно ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобов’язав Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України. Російські безпекові хвилювання можна було задовольнити в рамках Статуту ООН, Гельсінського Акту 1975 року та Паризької Хартії 1990 року. Розв’язання війни, як зробили президент Путін та його поплічники, – це непевний, кривавий та непродуктивний шлях до майбутнього.

Російське вторгнення заплямувало міжнародну репутацію російської держави на десятиліття вперед. Воно стане перешкодою для її економічного розвитку та джерелом труднощів для її населення. Накладені санкції обмежать свободу пересування талановитих та працьовитих росіян по світу.

Навіщо зараз будувати стіну між Росією та світом? Сотні українських вояків, російських вояків та українських мирних громадян, включно з дітьми, уже загинули. Це так сумно й так непотрібно.

Ми об’єдналися навколо цього звернення, щоб закликати російський уряд припинити вторгнення до України та вивести свої війська з України.

Ми поважаємо спокій та силу українців. Ми з вами.

Наші серця линуть до родин та друзів усіх, українців та росіян, хто вже загинув чи поранений.

Хай прийде мир до нашого прекрасного світу”.

„Tak jak nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę w 1939 r. (używając podobnych sztuczek i fałszywych prowokacji) i Związek Radziecki w 1941 r., rosyjski rząd kierowany przez prezydenta Putina rozpoczął nieuzasadnioną agresję militarną – nic innego jak wojnę – przeciwko sąsiedniemu państwu. Tutaj starannie dobieramy słowa, ponieważ nie wierzymy, że Rosjanie odgrywają rolę w tej agresji. Razem potępiamy te działania militarne i zaprzeczanie przez prezydenta Putina podstaw prawnych istnienia Ukrainy. Zawsze znajdzie się pokojowy sposób rozwiązywania sporów. Rosyjska inwazja rażąco narusza Kartę Narodów Zjednoczonych, która stanowi, że „Wszyscy członkowie muszą powstrzymać się w swych stosunkach międzynarodowych od grożenia lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej jakiegokolwiek państwa”. Ignoruje memorandum budapeszteńskie z 1994 r., które wymagało od Rosji i innych krajów poszanowania suwerenności, niezależności i granic Ukrainy. Obawy Rosji dotyczą jej bezpieczeństwa można rozwiązać za pomocą Karty Narodów Zjednoczonych, Aktu Helsińskiego z 1975 roku i Karty Paryskiej z 1990 roku.

Rozpętana przez Putina i jego popleczników wojna, jest niepewną, krwawą i bezproduktywną drogą do przyszłości. Rosyjska inwazja nadszarpnęła międzynarodową reputację państwa rosyjskiego na kolejne dziesięciolecia. Będzie przeszkodą w rozwoju gospodarczym i źródłem trudności dla ludzi. Sankcje ograniczą swobodę przemieszczania się utalentowanych i ciężko pracujących Rosjan na całym świecie.

Po co dziś budować mur między Rosją a światem? Zginęły już setki ukraińskich żołnierzy, rosyjskich żołnierzy i ukraińskich cywilów, w tym dzieci. To jakże smutne i niepotrzebne.

Zjednoczyliśmy się wokół tego apelu, aby wezwać rząd rosyjski do zaprzestania inwazji na Ukrainę i wycofania swoich wojsk z Ukrainy. Szanujemy pokój i siłę Ukraińców. Jesteśmy z Wami.

Nasze serca są z rodzinami i przyjaciółmi wszystkich, Ukraińców i Rosjan, którzy już zginęli lub zostali ranni.

Niech pokój zawita w naszym pięknym świecie.

Apel podpisali:

163 Laureates Supporting Ukraine
Peter Agre2003Chemistry
James P. Allison2018Medicine
Harvey J. Alter2020Medicine
Hiroshi Amano2014Physics
Werner Arber1978Medicine
Frances H. Arnold2018Chemistry
Richard Axel2004Medicine
David Baltimore1975Medicine
Barry Clark Barish2017Physics
J. Georg Bednorz1987Physics
Carlos Filipe Ximenes Belo1996Peace
Paul Berg1980Chemistry
Bruce A. Beutler2011Medicine
Elizabeth H. Blackburn2009Medicine
Michael S. Brown1985Medicine
Linda B. Buck2004Medicine
William C. Campbell2015Medicine
Mario R. Capecchi2007Medicine
Thomas R. Cech1989Chemistry
Martin Chalfie2008Chemistry
Emmanuelle Charpentier2020Chemistry
Steven Chu1997Physics
Aaron Ciechanover2004Chemistry
J. M. Coetzee2003Literature
Elias James Corey1990Chemistry
Robert F. Curl Jr.1996Chemistry
Angus S. Deaton2015Economics
Johann Deisenhofer1988Chemistry
Jennifer A. Doudna2020Chemistry
Jacques Dubochet2017Chemistry
Shirin Ebadi2003Peace
Robert F. Engle III2003Economics
Gerhard Ertl2007Chemistry
Eugene F. Fama2013Economics
Andrew Z. Fire2006Medicine
Joachim Frank2017Chemistry
Jerome I. Friedman1990Physics
Leymah Roberta Gbowee2011Peace
Andre Geim2010Physics
Reinhard Genzel2020Physics
Andrea Ghez2020Physics
Sheldon Glashow1979Physics
Joseph L. Goldstein1985Medicine
Carol W. Greider2009Medicine
David J. Gross2004Physics
Jeffrey Connor Hall2017Medicine
John L. Hall2005Physics
Serge Haroche2012Physics
Oliver Hart2016Economics
Leland H. Hartwell2001Medicine
Klaus Hasselmann2021Physics
Harald zur Hausen2008Medicine
Richard Henderson2017Chemistry
Dudley R. Herschbach1986Chemistry
Avram Hershko2004Chemistry
Roald Hoffmann1981Chemistry
Jules A. Hoffmann2011Medicine
Bengt Holmstrom2016Economics
Tasuku Honjo2018Medicine
Gerardus ‘t Hooft1999Physics
H. Robert Horvitz2002Medicine
Sir Michael Houghton2020Medicine
Robert Huber1988Chemistry
Tim Hunt2001Medicine
Louis J. Ignarro1998Medicine
Kazuo Ishiguro2017Literature
Elfriede Jelinek2004Literature
David Julius2021Medicine
William G. Kaelin Jr.2019Medicine
Takaaki Kajita2015Physics
Eric R. Kandel2000Medicine
Tawakkol Karman2011Peace
Wolfgang Ketterle2001Physics
Klaus von Klitzing1985Physics
Brian K. Kobilka2012Chemistry
Roger D. Kornberg2006Chemistry
J. Michael Kosterlitz2016Physics
Finn E. Kydland2004Economics
The 14th Dalai Lama1989Peace
Yuan T. Lee1986Chemistry
Robert J. Lefkowitz2012Chemistry
Anthony J. Leggett2003Physics
Jean-Marie Lehn1987Chemistry
Michael Levitt2013Chemistry
Tomas Lindahl2015Chemistry
Benjamin List2021Chemistry
Roderick MacKinnon2003Chemistry
David W.C. MacMillan2021Chemistry
Barry J. Marshall2005Medicine
Eric S. Maskin2007Economics
John C. Mather2006Physics
Michel Mayor2019Physics
Arthur B. McDonald2015Physics
Daniel L. McFadden2000Economics
Craig C. Mello2006Medicine
Robert C. Merton1997Economics
Paul R. Milgrom2020Economics
Paul L. Modrich2015Chemistry
William E. Moerner2014Chemistry
Edvard Moser2014Medicine
May-Britt Moser2014Medicine
Gerard Mourou2018Physics
Herta Muller2009Literature
Ferid Murad1998Medicine
Roger B. Myerson2007Economics
Erwin Neher1991Medicine
Ryoji Noyori2001Chemistry
Sir Paul Nurse2001Medicine
Christiane Nusslein-Volhard1995Medicine
John O’Keefe2014Medicine
Yoshinori Ohsumi2016Medicine
Orhan Pamuk2006Literature
Ardem Patapoutian2021Medicine
James Peebles2019Physics
Edmund S. Phelps2006Economics
William D. Phillips1997Physics
H. David Politzer2004Physics
Stanley B. Prusiner1997Medicine
Venkatraman Ramakrishnan2009Chemistry
Sir Peter J. Ratcliffe2019Medicine
Maria Ressa2021Peace
Charles M. Rice2020Medicine
Adam G. Riess2011Physics
Sir Richard J. Roberts1993Medicine
Michael Rosbash2017Medicine
Alvin E. Roth2012Economics
James E. Rothman2013Medicine
Bert Sakmann1991Medicine
Oscar Arias Sanchez1987Peace
Juan Manuel Santos2016Peace
Kailash Satyarthi2014Peace
Jean-Pierre Sauvage2016Chemistry
Randy W. Schekman2013Medicine
Brian P. Schmidt2011Physics
Gregg L. Semenza2019Medicine
Phillip A. Sharp1993Medicine
K. Barry Sharpless2001Chemistry
Dan Shechtman2011Chemistry
Robert J. Shiller2013Economics
Hideki Shirakawa2000Chemistry
Hamilton O. Smith1978Medicine
Wole Soyinka1986Literature
Sir James Fraser Stoddart2016Chemistry
Horst L. Stormer1998Physics
Donna Strickland2018Physics
Jack W. Szostak2009Medicine
Joseph H. Taylor Jr.1993Physics
Kip Stephen Thorne2017Physics
Susumu Tonegawa1987Medicine
Daniel C. Tsui1998Physics
Harold E. Varmus1989Medicine
Sir John E. Walker1997Chemistry
Arieh Warshel2013Chemistry
Rainer Weiss2017Physics
M. Stanley Whittingham2019Chemistry
Eric F. Wieschaus1995Medicine
Torsten N. Wiesel1981Medicine
Frank Wilczek2004Physics
Jody Williams1997Peace
David J. Wineland2012Physics
Kurt Wuthrich2002Chemistry
Shinya Yamanaka2012Medicine
Michael W. Young2017Medicine

Dodaj komentarz