Różne Rynek wydawniczy

Środowisko artystyczne Rosji sprzeciwia się wojnie

Ponad dwa tysiące rosyjskich działaczy kultury i sztuki – artystów, kuratorów, architektów, krytyków, historyków sztuki, menedżerów sztuki – podpisało list otwarty przeciwko wojnie z Ukrainą.
List został opublikowany przez portal Spectate, tam też zbierane były podpisy. 4 marca, w związku z wprowadzenie w Rosji “prawa o fejkach”, przewidującego grzywnę lub karę pozbawienia wolności za rozpowszechnianie “nieprawdziwych” informacji, zbieranie podpisów zostało zawieszone, a tekst listu i podpisy zostały ukryte dla bezpieczeństwa wszystkich sygnatariuszy.

List otwarty rosyjskich pracowników kultury i sztuki przeciwko wojnie z Ukrainą


My, artyści, kuratorzy, architekci, krytycy, historycy sztuki, menedżerowie sztuki – przedstawiciele kultury i sztuki Federacji Rosyjskiej – zainicjowaliśmy i podpisujemy ten list otwarty, który uważamy za niewystarczające, ale konieczne działanie na drodze do pokoju między Rosją a Ukrainą.

24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła nagłą, agresywną i otwartą ofensywę wojskową na całą Ukrainę. Jako powód podano „ochronę mieszkańców DRL i ŁRL”, podczas gdy operacje wojskowe prowadzone są na całej Ukrainie i w jej dużych miastach: Kijowie, Lwowie, Charkowie, Odessie i innych. Wśród mieszkańców tych miast jest wielu naszych krewnych, przyjaciół, znajomych i kolegów.


Domagamy się, aby ta wojna z Ukrainą, suwerennym i niepodległym państwem, która toczy się od 2014 roku, została przerwana i rozpoczęto z nią negocjacje na równoprawnych zasadach. Wojna w Ukrainie to straszna tragedia zarówno dla Ukraińców, jak i Rosjan. Niesie  za sobą ogromne straty w ludziach, zagraża gospodarce i bezpieczeństwu oraz doprowadzi nasz kraj do całkowitej izolacji międzynarodowej. Jednocześnie jest kompletnie bez sensu – każde wymuszanie pokoju przemocą jest absurdem. Pretekst, pod którym doszło do uruchomienia „operacji specjalnej”, jest  w całości skonstruowany przez przedstawicieli władz rosyjskich, i my przeciwstawiamy się, aby tę wojnę prowadzić  w naszym imieniu. Teraz przede wszystkim niepokoi nas los Ukraińców, ich życie i bezpieczeństwo!

Jednak w imieniu środowiska zawodowego musimy też powiedzieć, że dalsza eskalacja wojny związana  będzie z nieodwracalnymi konsekwencjami dla pracowników sztuki i kultury. To odbierze nam ostatnie możliwości pracy, zabierania głosu, tworzenia projektów, popularyzowania i rozwijania kultury, zabierze przyszłość. Wszystko, co zostało zrobione w kulturze przez ostatnie 30 lat, jest teraz zagrożone: wszystkie międzynarodowe więzi zostaną zerwane, kulturalne instytucje prywatne lub państwowe zostaną zlikwidowane, partnerstwo z innymi krajami zostanie zawieszone. Wszystko to zniszczy i tak już kruchą gospodarkę kultury rosyjskiej i znacznie zmniejszy jej znaczenie zarówno dla społeczeństwa rosyjskiego, jak i dla całej społeczności międzynarodowej. W takich warunkach uprawianie kultury i sztuki będzie prawie niemożliwe.


My, artyści, kuratorzy, architekci, krytycy, krytycy sztuki, menedżerowie sztuki – przedstawiciele kultury i sztuki Federacji Rosyjskiej – wyrażamy naszą absolutną solidarność z narodem Ukrainy i stanowczo mówimy „NIE WOJNIE!”. Żądamy natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wojennych, wycofania wojsk z terytorium Ukrainy i przeprowadzenia rozmów pokojowych.


Podpisy sygnatariuszy…

A oto nadesłany na adres portalu colta.ru protest twórców książki dziecięcej.

Panie Prezydencie. Panowie posłowie, ministrowie, senatorowie, apelujemy do Was, gdyż to wy jesteście odpowiedzialni za tę wojnę. 24 lutego 2022 r. rosyjskie siły zbrojne wkroczyły na terytorium Ukrainy. To nie jest operacja pokojowa, jak to nazywacie, to jest wojna. My, obywatele Federacji Rosyjskiej, pisarze książek dla dzieci, wydawcy, tłumacze, ilustratorzy, krytycy, bibliotekarze, nauczyciele, domagamy się zakończenia tej operacji wojskowej, tej wojny z Ukrainą. Pracujemy dla dzieci, a poeci i pisarze potrafią opowiadać i pisać o wojnie, jej okropnościach i smutku. Ale nie chcemy i nie będziemy rozmawiać o operacji specjalnej – bo to jest wojna. Literatura dziecięca mówi dzieciom o przyszłości, przygotowuje je do godnego dorosłego życia. Nie możemy i nie chcemy rozmawiać z nimi o życiu, które im oferujecie. Angażując Rosję w tę wojnę, pozbawiacie przyszłości dzieci swojego kraju. Żądamy natychmiastowego wycofania naszych wojsk z terytorium Ukrainy.


Podpisy sygnatariuszy…

W takim samym duchu swoje apele wystosowali historycy:

My, historycy rosyjscy — naukowcy, nauczyciele, studenci, doktoranci i absolwenci wydziałów historycznych — wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań wojennych prowadzonych przez rosyjskie siły zbrojne na terytorium suwerennego państwa ukraińskiego.

Na portalu change.org zamieszczona została rosyjska petycja o zakończenie wojny w Ukrainie. Na 6 marca (godz. 12.30) petycję podpisało 1,188,399 osób.


Uwaga: od dnia 4 marca portal colta.ru przestał zamieszczać informacje, o czym w liście skierowanym do czytelników poinformowała jego redakcja: …Ale wolność słowa została zredukowana do zera. W tej sytuacji za właściwe uważamy milczeć przez chwilę w takich warunkach.

(źródło colta.ru)

Dodaj komentarz